De wereld staat voor de enorme opgave om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame en CO2-neutrale energiebronnen. Maar… er is een tekort aan vakmensen om deze energietransitie mogelijk te maken. Daarom werkt het Alfa-college, met verschillende partners, aan de Energiehub050 op het Suikerzijdeterrein in de stad Groningen – een inspirerende plek waar werken en leren rondom energie samengaan.

Energiehub050 wordt een plek waar studenten, docenten en (potentiële) medewerkers van bedrijven praktische toepassingen van de diverse alternatieve energievoorzieningen kunnen zien en ervaren. Studenten worden zo op een adequate manier voorbereid op een baan in de energietransitie. Ook inwoners van Groningen kunnen terecht in Energiehub050; zij kunnen zich er vrijblijvend laten informeren over verduurzamingsmaatregelen in en om de woning.

Experience Zone

Speciaal voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs wordt Energiehub050 voorzien van een Experience Zone. Hier kunnen zij op een laagdrempelige en uitnodigende manier ontdekken hoe fascinerend en relevant techniek is. Een plek waar ze nieuwsgierig worden en de energietransitie en de nieuwste technieken op dit gebied op een toegankelijke manier kunnen zien, ervaren, ermee kunnen onderzoeken en experimenteren.

Het Alfa-college werkt in dit project samen met onder andere de gemeente Groningen, Shell Nederland, Gasunie, bedrijfsleven en onderwijspartners.

Er is € 50.000 beschikbaar gesteld om dit project voor te bereiden. Voor het overige deel wordt op een later moment nog een aanvraag ingestuurd bij het bestuur van het nationaal programma.