Leerlingen werken samen

Energiehub050 met Experience Zone

Het creëren van een inspirerende plek voor werken aan en leren over energie.

De wereld staat voor de enorme opgave om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame en CO2-neutrale energiebronnen. Maar… er is een tekort aan vakmensen om deze energietransitie mogelijk te maken. Daarom werkt het Alfa-college, met verschillende partners, aan de Energiehub050 op het Suikerzijdeterrein in de stad Groningen – een inspirerende plek waar werken en leren rondom energie samengaan.

Energiehub050 wordt een plek waar studenten, docenten en (potentiële) medewerkers van bedrijven praktische toepassingen van de diverse alternatieve energievoorzieningen kunnen zien en ervaren. Studenten worden zo op een adequate manier voorbereid op een baan in de energietransitie. Ook inwoners van Groningen kunnen terecht in Energiehub050; zij kunnen zich er vrijblijvend laten informeren over verduurzamingsmaatregelen in en om de woning.

Experience Zone

Speciaal voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs wordt Energiehub050 voorzien van een Experience Zone. Hier kunnen zij op een laagdrempelige en uitnodigende manier ontdekken hoe fascinerend en relevant techniek is. Een plek waar ze nieuwsgierig worden en de energietransitie en de nieuwste technieken op dit gebied op een toegankelijke manier kunnen zien, ervaren, ermee kunnen onderzoeken en experimenteren. Er is € 50.000 beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek.


Contactpersoon project
Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Initiatiefnemers van Experience Zone
Bijdrage aan ambities
Partners
Gemeente Groningen, Shell Nederland, Gasunie, Draaijer+Partners
Projectbudget
€ 250.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 50.000