atelier in de tuin met drie vrouwen

Wijkbedrijf Beijum in Bedrijf

Wijkbewoners kunnen meedoen in de buurt, werknemersvaardigheden op doen en diploma’s behalen.

In de wijk Beijum, aan de rand van de stad Groningen, is een grote groep wijkbewoners vanwege uiteenlopende redenen niet werkzaam op de reguliere arbeidsmarkt. ‘Beijum in Bedrijf’ biedt bewoners in zo’n situatie de gelegenheid om in de eigen wijk actief te zijn op allerlei vlakken, om een zinvolle bijdrage te leveren en andere mensen te ontmoeten.

Stap naar werk

Binnen ‘Beijum in Bedrijf’ krijgen wijkbewoners de kans om in hun buurt mee te doen, werknemersvaardigheden op te doen en diploma’s te behalen. De ambitie is een sterk vergroot aanbod van wijkbedrijvigheid binnen de bestaande organisaties en verschillende bewonersinitiatieven die op werk en participatie gericht zijn.

‘Beijum in Bedrijf’ is er voor en door de wijk. Alle inwoners kunnen zelf initiatief nemen en worden (indien nodig) ondersteund om hun initiatieven te laten bloeien. Beijumers kunnen ook deelnemen als vrijwilliger in een participatiebaan, een werkervaringsplaats, in een basisbaan of via de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), en daarmee stappen zetten naar (betaald) werk en economische zelfstandigheid.

Sociaal en duurzaam

‘Beijum in Bedrijf’ wil dat er diverse bruisende plekken in de wijk zijn waar bewoners laagdrempelig kunnen participeren, anderen kunnen ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen. Dat zij de ruimte en ondersteuning krijgen om met een eigen idee aan de slag te gaan, dat meer bewoners zich inzetten voor de wijk, en op werk en participatie gerichte activiteiten ontplooien. En dat er een socialere, duurzame, groenere en gezondere wijk ontstaat.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Wijkbedrijf Beijum in Bedrijf
Projectbudget
€ 800.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 640.000
Projectnieuws