Decoratieve foto van een bejaarde vrouw en een vrouw van middelbare leeftijd die samen op een bankje naar een telefoon kijken

Budgetten voor dorpsagenda’s

Samen met bewoners en ondernemers de dorpsagenda’s van gemeente Groningen vormgeven om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren.

Voor het uitvoeren van dorpsagenda’s brengt de gemeente Groningen bewoners en ondernemers samen. De komende jaren gaan zij gezamenlijk aan de slag om de leefomgeving in de dorpen vorm te geven. Op deze manier krijgen inwoners meer regie op hun eigen toekomst als dorp en dorpsgemeenschap. De budgetten zijn bedoeld voor de dorpen Ten Boer, Thesinge, Garmerwolde, Sint Annen, Winneweer, Lellens en Wittewierum.

Plekken om elkaar te ontmoeten

De dorpsagenda’s richten zich op de thema’s: meedoen, zingeving, talentontwikkeling, positieve gezondheid en prettig wonen. De nodige voorzieningen moeten aanwezig zijn in de dorpen, zoals plekken voor mensen waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Bij school, het dorpshuis of een plek in de openbare ruimte. Hier kunnen dorpsbewoners iets doen voor de buurt of met elkaar. Hierbij horen ook plekken waar bewoners en professionals samen in gesprek gaan over de ontwikkeling van de dorpen, zodat het dorp van de inwoners is en blijft.

Ideeën ophalen

De dorpen zijn druk bezig om hun dorpsagenda’s te vernieuwen, daarvoor zijn al verschillende ideeën opgehaald. Vanaf 10 maart 2021 kunnen Groningers op de website stemvan.groningen.nl hun ideeën plaatsen en hun mening geven over de ideeën die erop staan. Met middelen vanuit ons programma gaat de gemeente de ingediende projecten samen met de betrokken partijen uitvoeren. Meer informatie over hoe de dorpsagenda’s worden samengesteld is te vinden op Stem van Groningen.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Groningen
Bijdrage aan ambities
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.500.000
Projectnieuws