Fotografie: Henk Tammens

Dorpsvernieuwing Ten Post, Nije Buurt

De versterkingsoperatie gebruiken voor de dorpsvernieuwing van Ten Post, onder andere door het herstellen van het cultuurlandschap en meer ruimte voor ontmoeting, recreatie en spelen.

Meer dan 40% van de woningvoorraad in Ten Post moet worden versterkt. Voor het merendeel is dit sloop-nieuwbouw, voornamelijk in de wijk Nije Buurt. De bijdrage biedt de kans een plus op deze versterkingsoperatie te realiseren. Dit doet de gemeente Groningen door aanvullend op het nieuwe woonprogramma ook de openbare ruimte aan te pakken. Het nieuwe woonprogramma wordt opgesteld samen met inwoners en woningenstichting Wierden en Borgen. Hiervoor wordt een plan opgesteld met daarin concrete maatregelen op het gebied van:

  • Herstel van het cultuurlandschap, zoals het hergraven van sloten
  • Ruimte voor ontmoeting, recreatie en spelen, waaronder de aanleg van dorpsommetjes
  • Innovatieve parkeeroplossingen
  • Klimaatadaptatie door vergroening en waterberging

Naast dit project bestaat de vernieuwing van Ten Post ook uit twee andere projecten: Dorpshart en de pilot Verduurzaming.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Dorpstafel Nije Buurt, Centrum Veilig Wonen, Nationaal Coördinator Groningen, Wierden & Borgen
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 5.834.174