Inwoners van Woltersum zitten met een grote groep aan tafel, om een plattegrond van Woltersum heen, en praten over de dorpsvernieuwing van Woltersum.
Fotografie: Harry Cock

Dorpsvernieuwing Woltersum

De dorpsvernieuwing van Woltersum richt zich onder andere op meer voorzieningen voor de jeugd, verduurzaming en recreatie.

In Woltersum wordt door inwoners van het dorp en de gemeente Groningen samen gewerkt aan dorpsvernieuwing. Zij willen dat Woltersum door de vernieuwing mooi, sterk en duurzaam uit de versterkingsoperatie komt. Ook is het doel om sociale opgaven, de energietransitie en klimaatadaptatie (aanpassingen vanwege klimaatverandering) zoveel mogelijk aan elkaar te koppelen.

Plannen maken met inwoners

Sinds de zomer van 2018 is de toekomst van Woltersum intensief besproken met de ‘Dorpstafel’ en een viertal ‘Thematafels’. Ook was er een drukbezochte inloopmarkt in het dorpshuis en een dorpswandeling waar alle plannen werden gepresenteerd.

Dorpsvernieuwing moet vooral door de inwoners worden bepaald. Woltersum is hún dorp en zij moeten zich er na de versterking nog steeds thuis voelen.

INGE JONGMAN, WETHOUDER

Verduurzamen, vergroenen en recreëren

De komende jaren krijgt het dorp de ruimte om te groeien. Zo komt er ruimte voor woningbouw voor bijvoorbeeld starters om een gezonde doorstroming op gang te brengen. Verder wordt ingezet op het verduurzamen, energieneutraal maken van het dorp. Er worden maatregelen genomen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en het dorp gaat flink vergroenen. Ook komen er meer mogelijkheden om te recreëren in en rondom het dorp, bijvoorbeeld door het verbeteren van de waterkwaliteit en het waterpeil van het Diepje en het aanleggen van nieuwe dorpsommetjes.

Bekijk ook eens ‘Woltersum vernieuwt!’ de tussenstand (september 2019) van de dorpsvernieuwing.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Dorpstafel Woltersum, Wierden & Borgen, Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
Projectbudget
€ 3.750.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.757.080