Dorpsvernieuwing Ten Post, verduurzaming

Het voorkomen van tweedeling in het dorp door alle woningen in Nije Buurt te verduurzamen.

Ten Post wil in 2025 het eerste energie-neutrale dorp van Nederland zijn. Samen met inwoners zijn er kansen om de versterkingsoperatie in Nije Buurt te gebruiken voor de energietransitie van alle woningen in het dorp. Door een bijdrage voor de overige woningen beschikbaar te stellen zal tweedeling in het dorp worden voorkomen. Deze tweedeling ontstaat doordat er in de versterkingsopgave meer dan 40% van de woningen worden gesloopt en duurzaam herbouwd, terwijl er met de overige 60% van de woningen niets gebeurt. Stichting Urgenda is door de dorpstafel gevraagd om met een voorstel te komen. Op dit moment werkt de thematafel energie samen met experts en de gemeente de plannen uit om snel de eerste 50 woningen te kunnen verduurzamen.

Naast dit project bestaat de vernieuwing van Ten Post uit nog twee ontwikkelfases: Dorpshart en de wijk Nije Buurt.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Individuele woningeigenaren, Stichting Urgenda
Projectbudget
€ 2.150.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.500.000