boot in water

Bijna vier miljoen voor nieuwe projecten

Een fijne woonomgeving, goed onderwijs en een bloeiende recreatieve sector. Hierover gaan vier nieuwe projecten van de gemeenten Eemsdelta, Groningen en Het Hogeland. Al deze projecten dragen bij aan de leefbaarheid, aantrekkelijk wonen en werken, in dorpen en wijken in de provincie. Ons bestuur stelt hiervoor bijna vier miljoen euro beschikbaar.

Wijkbedrijf Beijum in Bedrijf

In Beijum is behoefte aan meer activiteiten gericht op contact en ontmoeten, (groen)onderhoud, samen klussen en duurzaamheid. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben de organisaties WerkPro, de Wiershoeck en buurtaccommodaties het Heerdenhoes en het Trefpunt een alliantie opgericht. Onder de naam ‘Beijum in Bedrijf’ werken zij aan een samenhangend, vraaggericht aanbod van activiteiten op het gebied van participatie, sociale activering, scholing en ontwikkeling. Met de bijdrage van 640.000 euro is het mogelijk om de plannen uit te voeren. Deze plannen zijn onderdeel van het programmaplan Wijkvernieuwing Beijum.

Extra lesprogramma’s op scholen in Het Hogeland

Vanaf nu doet ook de gemeente Het Hogeland mee aan het programma ‘Tijd voor Toekomst‘ (bijdrage € 1.726.800). Een methode die scholen helpt om het aanbod voor kinderen, naast het reguliere lesprogramma, te verbeteren. Op deze manier krijgen kinderen gelijke kansen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Het programma start in Het Hogeland op zes scholen. De scholen doen dit in nauwe samenwerking met de gemeente en samenwerkingspartners als Vakland Het Hogeland, Kansrijke Groningers, Nationaal Programma Onderwijs, Gelijke Kansen Alliantie en Kansen voor Kinderen. Dit grootschalige programma loopt inmiddels op scholen in meerdere gemeenten in de provincie.

Haventerreinen en vaarrecreatie rond Loppersum

In een aantal dorpen rond Loppersum kun je straks weer met een kleine boot varen en is het fijn verblijven op de aanlegplekken. De gemeente Eemsdelta heeft een bijdrage gekregen om kleine haventjes terug te brengen in de dorpen. Ook gaat de gemeente uitzoeken of ze de vaarwegen beter bevaarbaar kunnen maken. Het nationaal programma gaf al eerder een bijdrage, dit was om onderzoek te doen naar hoe ze de havens als centrale plek terug konden brengen in de dorpen. Met deze ruim 1.1 miljoen euro kunnen ze het project ‘Kwaliteitsimpuls haventerreinen en vaarrecreatie’ uitvoeren.  

Dorpshuis Zeerijp

Toen bewoners van Zeerijp hoorden over het versterken van hun dorpshuis bedachten ze een plan om er een nieuw multifunctioneel dorpshuis van te maken. Een toekomstbestendige en energiezuinige plek als middelpunt van het dorp. Waarin een gymzaal, multifunctionele ruimtes, zzp-werkplekken en een informatiepunt voor toeristen te vinden is. De plannen van bijna twee miljoen euro zijn uitgewerkt en inmiddels is de bouw begonnen. De aangevraagde 363.000 euro door de gemeente Eemsdelta, voor het project ‘Dorpshuis Zeerijp’, is het laatste zetje in de rug tijdens de bouwperiode.


Lees meer…