Fotografie: Henk Tammens

Dorpsvernieuwing Hart van Ten Boer

Het verbeteren van het Koopmansplein en herinrichting van de openbare ruimte koppelen aan de versterkingsopgave.

Nadat in 2016 de dorpsvisie voor Ten Boer is opgesteld, is er een jaar later specifiek naar het winkelgebied gekeken. Eén van de uitkomsten hiervan is het verbeteren van het Koopmansplein.

Verbeteren Koopmansplein en herinrichting openbare ruimte

Voor de zomer 2018 is bekend geworden dat de aanpak van 1588 woningen in het aardbevingsgebied door gaat. In het dorp Ten Boer gaat het om het versterken van de woningen aan de Blinkerdlaan, Ommelanderstraat en de Hamplaats. Het gebied grenst aan het Koopmansplein. Midden in het gebied ligt het woonzorgcentrum Bloemhof. Het verbeteren van het Koopmansplein en de herinrichting van de openbare ruimte kunnen gekoppeld worden aan de versterkingsopgave van de 1588 woningen. Op deze manier krijgt Ten Boer een vernieuwd dorpshart.

Gemaakte plannen:

  • (Her)inrichting Koopmansplein en omgeving
  • Aanpassing Gaykingestraat als doorgaande verkeersroute
  • Versterken zorgcentrum en doorontwikkeling aanleunwoningen
  • Versterken 16 corporatiewoningen en 76 particuliere woningen
  • Nieuwbouw 8 huurwoningen
  • Nieuwe openbare ruimte
  • Aanpassen van de openbare ruimte aan klimaatverandering
  • Verduurzaming energievoorziening/realisatie toekomstbestendig energiesysteem

Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Wierden & Borgen, Nationaal Coördinator Groningen
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.649.210