Nadat in 2016 de dorpsvisie voor Ten Boer is opgesteld, is er een jaar later specifiek naar het winkelgebied gekeken. Eén van de uitkomsten hiervan is het verbeteren van het Koopmansplein.

Verbeteren Koopmansplein en herinrichting openbare ruimte

Voor de zomer 2018 is bekend geworden dat de aanpak van 1588 woningen in het aardbevingsgebied door gaat. In het dorp Ten Boer gaat het om het versterken van de woningen aan de Blinkerdlaan, Ommelanderstraat en de Hamplaats. Het gebied grenst aan het Koopmansplein. Midden in het gebied ligt het woonzorgcentrum Bloemhof. Het verbeteren van het Koopmansplein en de herinrichting van de openbare ruimte kunnen gekoppeld worden aan de versterkingsopgave van de 1588 woningen. Op deze manier krijgt Ten Boer een vernieuwd dorpshart.

Gemaakte plannen:

  • (Her)inrichting Koopmansplein en omgeving
  • Aanpassing Gaykingestraat als doorgaande verkeersroute
  • Versterken zorgcentrum en doorontwikkeling aanleunwoningen
  • Versterken 16 corporatiewoningen en 76 particuliere woningen
  • Nieuwbouw 8 huurwoningen
  • Nieuwe openbare ruimte
  • Aanpassen van de openbare ruimte aan klimaatverandering
  • Verduurzaming energievoorziening/realisatie toekomstbestendig energiesysteem