Fotografie: Stella Dekker

Programmaplan Bloeiend Perspectief 2030

Verbeteren van het landschap en de leefbaarheid in Ten Boer

Het programmaplan Bloeiend Perspectief 2030 wil het gebied (rondom) Ten Boer mooier maken en daarbij tegelijkertijd de natuur beschermen. Voor de ontwikkeling en uitvoering van het programmaplan wordt samengewerkt met inwoners, gemeenten en andere instellingen. Want samenwerken op de lange termijn is volgens Bloeiend Perspectief de weg naar succes.

Meedenken en meedoen
De inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer vinden het belangrijk dat hun buurt mooi en gezond is. Uit lokale onderzoeken blijkt dat ze veel om hun omgeving geven en zich zorgen maken over klimaatverandering. Om het landschap en de groene plekken in de dorpen goed te kunnen verzorgen, is het belangrijk dat mensen zelf meedenken en meedoen. Vandaar dat de inwoners worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het programmaplan.

Social return
De veranderingen in het klimaat en het verlies van verschillende soorten planten en dieren vragen om nieuwe manieren van denken en aanpakken. Naast ecologische en klimaatadaptieve maatregelen koppelt het programmaplan de ideeën ook aan maatschappelijke belangen. 


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
SWO Groen
Projectbudget
€ 7.620.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 4.571.997
Projectnieuws