Gemeente Groningen wil dat Beijum en Lewenborg wijken zijn waar mensen prettig samenleven, iedereen mee kan doen en waar formele en informele ondersteuning met elkaar verbonden zijn. Om de leefbaarheid en burgerkracht in de wijken te vergroten wil de gemeente een wijkondersteuner inzetten.

Ondersteunen en verbinden

De ondersteuning kan zijn op het gebied van zorg, het versterken van het verenigingsleven, het ondersteunen van bewonersparticipatie, wijkinitiatieven en andere sociale activiteiten. De wijkondersteuner ziet kansen, talenten en behoeftes in de wijk en sluit zich daarbij aan. Op deze manier worden bewoners optimaal ondersteund bij de ideeën die zij aandragen en deze waar mogelijk te verbinden.