Decoratieve foto van een kind die creatief aan het krijten is

Kansrijke start

Ieder kind en jongere de kans bieden om zich te ontplooien door kwetsbare ouders gerichte opvoedondersteuning en begeleiding te geven.

Met het project ‘Kansrijke start’ wil gemeente Groningen de armoede doorbreken van gezinnen die binnen een familie, van generatie op generatie, in armoede leven en voor ieder kind en jongere optimale kansen om zich te ontplooien. De eerste 1000 dagen zijn daarbij cruciaal voor een kind, zowel voor een gezonde groei als voor de ontplooiing en kansen op latere leeftijd.

Opvoedondersteuning en begeleiding

Dit wil zij doen door kwetsbare ouders te ondersteunen met gerichte opvoedondersteuning en begeleiding. Op deze manier bied je optimale kansen voor ieder kind en geef je ze de ruimte om zich te ontplooien. Ook wil de gemeente zich inzetten op het verminderen van stress bij gezinnen en het vroegtijdig voorkomen van achterstanden op het gebied van taal, motoriek en gezondheid. Dit project vindt over de hele gemeente plaats in samenwerking met onder andere de GGD, kraamzorg, gynaecologen en verloskundigen.

Extra aanvulling voor Beijum en Lewenborg

In de wijken Beijum en Lewenborg is er een extra aanvulling op deze aanpak, welke wordt samengesteld op basis van lokale behoeften maar ook op basis van data en wetenschappelijke onderbouwing. De sociale steun moet laagdrempelig zijn en al starten voor de geboorte. Er wordt een coachingstraject ontwikkeld om buddy’s in te zetten voor de ondersteuning van (aanstaande) ouders.

Stress verminderen

De gemeente wil met dit project stress verminderen bij kwetsbare jonge ouders en kinderen en hen gepaste, laagdrempelige ondersteuning bieden zolang dat nodig is. Door de buddy’s kan er sneller passende zorg ingeschakeld worden als dat nodig is. Ook krijgen jonge ouders ondersteuning in het onderhouden van een sociaal netwerk. Zo worden er diverse groepsactiviteiten georganiseerd.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
GGD, WIJ Groningen, Kraamzorgorganisaties en verloskundigenpraktijken, Humanitas, SKSG, KidsFirst
Projectbudget
€ 1.500.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.210.000
Projectnieuws