Gemeente Groningen ziet dat in Beijum en Lewenborg het (afgeronde) opleidingsniveau lager is dan het stedelijk gemiddelde. Er zijn relatief veel werkzoekenden en relatief veel huishoudens leven in armoede. Armoede kan leiden tot sociale uitsluiting, stress, een minder goede gezondheid en het gevoel ‘de grip’ op het leven kwijt te zijn. Het project ‘De Buddy Academie’ biedt een coachingstraject aan mensen om zelf hun financiële- en sociale problemen aan te pakken. Dit doen zij met de inzet van buddy’s (vrijwilligers) en professionals.

Scholing, training en begeleiding van buddy’s

De Buddy Academie is gericht op scholing, training en begeleiding van buddy’s die in verschillende huishoudens aan de slag kunnen gaan. Voor een aantal buddy’s kan de ondersteuning die zij bieden aan huishoudens in armoede een opstapje zijn naar het vinden van passend betaald werk in dezelfde sector.