Gemeente Groningen wil samen met WarmteStad een stevige bijdrage leveren aan het CO2-neutraal maken van de stad in 2035.

Woningen in de stad Groningen voorzien van duurzame warmte

WarmteStad wil ruim 10.000 woningen in het noordwesten van de stad Groningen van duurzame warmte voorzien. Daarvoor zijn meerdere duurzame warmtebronnen nodig. WarmteStad wil restwarmte uit twee datacenters combineren met warmte uit zonthermie. Met zonthermie warm je water op in een ruimte met behulp van zonlicht, door zonnecollectoren en een zonneboiler.

Met een cofinanciering van € 2.000.000 uit het project Financieringsregeling warmtetransitie-projecten Groningen (WTPG) kan duurzaam opgewekte warmte uit bijvoorbeeld zonne-energie of restwarmte kan ondergronds worden opgeslagen en via een leiding getransporteerd worden naar de nieuwe warmtecentrale op Zernike. Met deze innovatieve toepassing kunnen circa 1500 (extra) woningen in het noordwesten van de stad van duurzame warmte worden voorzien.

Seizoenswarmte opslaan

De zonthermische warmte wordt vooral in de zomermaanden geproduceerd terwijl woningen vooral in de winter warmte nodig hebben. De warmte moet in bepaalde seizoenen opgeslagen worden. Daarom maakt WarmteStad een systeem voor seizoensopslag voor duurzame warmte. Daarin kan naast warmte uit zonthermie ook warmte uit andere duurzame warmtebronnen worden opgeslagen.