Dorpsvernieuwing Ten Post, Dorpshart

Een centrale plek voor ontmoeting en activiteiten als belangrijkste doel voor de dorpsvernieuwing van Ten Post.

Inwoners van Ten Post hebben behoefte aan dorpsvernieuwing. Ze willen een centrale plek voor ontmoeting en activiteiten. Dorpsbelangenplatform Ten Post en inwoners werken daarom samen aan een dorpshart.

Voormalig voorzitter Eline van Rossem van het Dorpsbelangenplatform Ten Post: “We gaan voor verduurzaming van Ten Post, we willen een aantal straten herinrichten en we willen voorzieningen bij elkaar brengen. De school, het dorpshuis, de voetbalclub en de twee kerken hebben die intentie al uitgesproken. Dat is heel mooi.”

Dorpshart

Door het creëren van een centrale locatie voor het dorpshuis, de school, kerken en sportvoorzieningen wordt gewerkt aan dit dorpshart. De voorzieningen komen bij elkaar op een centrale goed bereikbare plek in het dorp. Openbare ruimten zoals bankjes en parken worden hierop aangepast. Net zoals looproutes en wegen. Deze ontwikkeling is een meerwaarde op het gebied van wonen en werken in Ten Post.

Een centraal gelegen dorpsontmoetingsplek en voorzieningen zoals basisonderwijs, sport en een dorpshuis zorgen ervoor dat Ten Post aantrekkelijk(er) wordt voor zowel de huidige inwoners als nieuwe Ten Posters.

Naast dit project bestaat de vernieuwing van Ten Post ook uit twee andere projecten: de wijk Nije Buurt en de pilot Verduurzaming.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
CBS De Wieken, PKN De Hoeksteen, Geref. vrijgemaakte kerk Ten Post, Jeu de Boulesclub Ten Post, Dorpshuis ’t Holt, Sportvereniging TEO
Projectbudget
€ 6.650.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 3.800.000