Met het project ‘Wijkbudget’ wil gemeente Groningen inwoners van Beijum en Lewenborg uitnodigen om nog meer betrokken te zijn bij hun wijk en mee te denken over de financiering van sociale bewonersinitiatieven. Door bewonersparticipatie te stimuleren wordt prettig wonen, positieve gezondheid en geluk in de wijken verbeterd. De gemeente wil dat Beijum en Lewenborg wijken zijn waar mensen prettig samenwerken, graag mee willen doen en daardoor betrokken zijn bij elkaar en bij hun wijk.