Fotografie: Wilco van der Laan

Sterke Musea Groningen

Het project ‘Sterke Musea Groningen’ versterkt de culturele infrastructuur en daarmee de leefbaarheid van de provincie; met nieuwe mogelijkheden voor alle Stadjers en Ommelanders.

In onze provincie zijn 63 musea en borgen die samen de verhalen van Groningen vertellen. Ze trekken gezamenlijk 900.000 bezoekers per jaar. Dat is al heel wat, maar musea kampen met veel problemen waardoor de capaciteit niet volledig kan worden benut. Veel kleinere musea draaien grotendeels op vrijwilligers. Soms zelfs helemaal. Daardoor ontbreekt de mankracht of kennis om toekomstplannen te schrijven die nodig zijn om financiering te krijgen voor bepaalde projecten.

Veel kleinere musea draaien grotendeels op vrijwilligers. Soms zelfs helemaal. Daardoor ontbreekt de mankracht of kennis om toekomstplannen te schrijven die nodig zijn om financiering te krijgen voor bepaalde projecten.

MARJON EDZES, ÉÉN VAN DE INITIATIEFNEMERS

Het project ‘Sterke musea voor een sterk Groningen’ gaat Groningse musea hierbij helpen. De coöperatie ‘Sterke musea Groningen’ wordt opgericht en gaat dit uitvoeren. Een Raad van Toezicht zal de kwaliteit waarborgen. De plannen van de musea gaan niet alleen over betere presentaties en verduurzaming van gebouwen maar ook over de inzet van jongeren, inclusiviteit, educatie en werkgelegenheid. De coöperatie gaat professionals inhuren die meedraaien in de betrokken musea en hen zo helpen de individuele toekomstplannen te verwezenlijken. De coöperatie wil er voor zorgen dat plannen op elkaar worden afgestemd en zo mogelijk worden samengevoegd zodat er schaalvoordelen ontstaan. Door dit initiatief komen er meer (inter)nationale toeristen naar de culturele schatten van de provincie kijken. Hierdoor trekken de musea fors meer bezoekers en gaat de besteding in de regio meer dan verdubbelen, wat een positief effect heeft op lokale ondernemers, werkgelegenheid en leefbaarheid.

Sterke musea versterkt de culturele infrastructuur en daarmee de leefbaarheid van de provincie; met nieuwe mogelijkheden voor alle Stadjers en Ommelanders.


Contactpersoon project
E-mailadres: info@sterkemusea.nl
Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van Toukomst:

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is een programma waarin inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën hebben gedeeld over de toekomst van de provincie en over projecten die daarbij aansluiten. Toukomst is een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Coöperatie Sterke musea Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
63 Groningse musea en borgen
Projectbudget
€ 2.000.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.000.000
Projectnieuws