“Ik heb voor dit waterstofproject alles uit de kast gehaald”

Met groene waterstof een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en meer banen in de regio. Daarover ging het Toukomstproject ‘Waterstofbanen in de maakindustrie’. Erwin Winkel, Toukomstinitiatiefnemer van het eerste uur, heeft zich drie jaar lang met veel passie ingezet om dit project in de benen te helpen. “Ik heb alles uit de kast gehaald, met heel veel partijen gesproken en meerdere keren mijn plan aangepast”, vertelt Erwin. Desondanks heeft Nationaal Programma Groningen besloten het project te beëindigen. Erwin en Nienke Baars, directeur van het nationaal programma, blikken samen met Leendert van der Laan, betrokken raadslid en voormalig Statenlid, terug op het project.

Erwin: “Dit project is gericht op de waterstoftransitie binnen het midden- en kleinbedrijf. We wilden de komende jaren steeds efficiëntere plekken realiseren waar je waterstof lokaal kan produceren. De beschikbaarheid van waterstoftankpunten in de regio zorgt dan voor een gunstig ontwikkelklimaat voor maakbedrijven rond waterstof. Ook het betrekken van mbo- en hbo-studenten uit de provincie en samenwerken met energiecoöperaties zijn belangrijke onderdelen van het project.”

Plan voorgelegd aan Toukomstpanel

Kortom een geweldige kans voor Groningen. Ondanks dat is toch besloten om vanuit Nationaal Programma Groningen voor dit project geen geld meer beschikbaar te stellen. Nienke: “Het plan is gaandeweg op een heel aantal onderdelen gewijzigd. Vanuit het programmabureau waren er twijfels of met deze gewijzigde aanpak de doelen uit het oorspronkelijke voorstel wel bereikt zouden worden. We vroegen daarom het Toukomstpanel of het plan nog in lijn was met hun advies uit 2021. Zij gaven aan dat het sterk afwijkt van het oorspronkelijke plan en niet meer goed past binnen de opzet van Toukomst. Op basis hiervan en een deadline vanuit het algemeen bestuur, voor het indienen van de laatste Toukomstprojecten, heb ik in overleg met de voorzitter besloten om dit project niet meer op te nemen in het Toukomstprogramma.”

Een gemiste kans voor Groningen

Dit besluit komt nog steeds hard binnen bij de initiatiefnemer. “Ik heb er heel veel tijd en energie in gestoken. Heb al mijn kennis ingezet en met allerlei partijen hierover om tafel gezeten. Los daarvan vind ik het een gemiste kans voor Groningen. Ik zie de vraag naar waterstof om mij heen groeien. Het is belangrijk dat niet alleen de grote bedrijven profiteren van de waterstofprojecten. Ook vind ik dat het nationaal programma mij veel beter had kunnen helpen en ik niet adequaat ondersteund ben. Ik had verwacht dat ik dit project samen met een projectbegeleider van Toukomst ging uitwerken. Erg teleurgesteld ben ik over hoe dit allemaal is gelopen. Ik hoor die teleurstelling ook bij andere initiatiefnemers”, licht Erwin toe. Leendert vult aan: “Het is voor mij belangrijk om dit uit te spreken en dat er openheid is, ook over dingen die niet goed gaan.”

Ingewikkelde klus

Nienke: “Het is inderdaad heel teleurstellend dat het project is gestopt. De samenwerking tussen midden- en kleinbedrijven en onderwijsinstellingen in Groningen in het oorspronkelijke plan was veelbelovend. Helaas bleek het bij elkaar brengen van allerlei partijen met financiers en het vinden van een geschikte locatie een ingewikkelde klus. Daarom was Erwin genoodzaakt zijn plan een aantal keer aan te passen. Erwin en ik kijken anders aan tegen hoe het had gemoeten. De opzet van Toukomst is dat wij projecten van initiatiefnemers niet overnemen. De initiatiefnemer blijft zelf aan zet. Onze projectbegeleiders hebben geprobeerd om hem te helpen met de hobbels waar hij gedurende het proces tegenaan liep, verbindingen gelegd en regelmatig met hem meegedacht over mogelijkheden. Helaas is het niet gelopen zoals we allemaal vooraf hoopten.”

“Ik blijf vanuit mijn expertise dit onderwerp in Groningen volgen, ik vind het belangrijk dat wij in Groningen deze transitie gaan maken. Ik hoop dat er partijen zijn die dit alsnog voor elkaar krijgen, ik houd mij aanbevolen om daaraan mee te werken!”, sluit Erwin af.


Lees meer…