Portretfoto van Liesbeth de Haan
Fotografie: Mark Schuurman

“Voor weidevogels is het belangrijk dat er meer kruidenrijk grasland komt”

Meer kruidenrijk grasland betekent meer weidevogels, zoals grutto’s. En dat is precies het doel van het Toukomstproject ‘Op weg naar een kruidenrijke Toukomst voor weidevogels’. Liesbeth de Haan, directeur van Collectief Groningen West: “We hopen dat in het voorjaar van 2022, het broedseizoen, er meer grasland is verrijkt met kruiden. De bijdrage van Toukomst helpt ons om boeren en terreinbeheerders hierbij te begeleiden.”

Waarom het hard nodig is dat er een project is speciaal voor weidevogels? Dat kan Liesbeth wel uitleggen: “Zo’n negentig procent van de Europese populatie grutto’s broedt in Nederland. Een belangrijk deel daarvan in Groningen. Maar dat aantal neemt af. Als ze hier verdwijnen, betekent dat ook iets voor de wereldwijde populatie. Eigenlijk hebben we een wereldwijde verantwoordelijkheid. Dat geldt niet alleen voor de grutto, maar ook voor andere vogels, zoals de tureluur en kievit.”

Eigenlijk hebben we een wereldwijde verantwoordelijkheid. Dat geldt niet alleen voor de grutto, maar ook voor andere vogels, zoals de tureluur en kievit.

Verrassing

Het project is een samenwerking tussen Het Groninger Landschap, Collectief Midden Groningen en Collectief Groningen West. Liesbeth: “De start van dit project was een verrassing. Een paar jaar geleden heeft Collectief Groningen West samen met elf andere organisaties meegeschreven aan het Weidevogelactieplan, een plan om de weidevogelpopulatie te laten groeien. Annemieke Grimbergen, actief in Middag-Humsterland, kende het Weidevogelactieplan uit de publiciteit. Ze zag dat er nog geen plannen voor weidevogels bij Toukomst waren ingediend en diende het in. Zij vond dat het project extra geld verdiende. Een halfjaar later werden Annemieke en ik ineens gebeld: we maakten kans op een bijdrage van Toukomst. Wat een verrassing! Uiteindelijk kwam er € 50.000 beschikbaar.”

Aandacht

Het Weidevogelactieplan was te omvangrijk om helemaal te realiseren met de financiering van Toukomst. De twaalf partijen besloten dat het thema kruidenrijk grasland de meeste aandacht verdiende. Het Groninger Landschap, Collectief Midden Groningen en Collectief Groningen West – die alle drie meewerken aan het Weidevogelactieplan – hebben vervolgens ‘Op weg naar een kruidenrijke Toukomst voor weidevogels’ opgezet.

De twaalf partijen besloten dat het thema kruidenrijk grasland de meeste aandacht verdiende.

Biodiversiteit

Liesbeth: “Een grasland dat rijk is aan kruiden is voor weidevogels heel belangrijk. De kruiden zorgen voor meer biodiversiteit en meer insecten, die weer belangrijk zijn voor jonge vogels.” Maar het is nog niet zo makkelijk om goed kruidenrijk grasland te telen, weet Liesbeth. “Je hebt bijvoorbeeld schrale grond nodig en precies de goede kruiden. Dominante kruiden overwoekeren teerdere varianten, die dan snel verdwijnen. Daar lopen boeren tegenaan, maar ook terreinbeheerders van natuurgebieden hebben dit probleem. Het geld van Toukomst gebruiken we om dit soort moeilijkheden weg te nemen.”

Dominante kruiden overwoekeren teerdere varianten, die dan snel verdwijnen. Daar lopen boeren tegenaan, maar ook terreinbeheerders van natuurgebieden hebben dit probleem. Het geld van Toukomst gebruiken we om dit soort moeilijkheden weg te nemen.

Begeleiding

Het project richt zich ook op boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, die ervoor zorgen dat weidevogels op hun bedrijf een zo goed mogelijke plaats hebben om zich te vestigen. Liesbeth: “Dat doen ze al door bijvoorbeeld delen van hun land nat te maken en later te maaien, zodat de kuikens veilig kunnen opgroeien. Wij hopen dat ook steeds meer boeren kiezen voor kruidenrijk grasland. Al is dat voor hen best een lastige opgave. Hier in Groningen heb je over het algemeen rijke bodems. Kruiden groeien juist het best in schrale bodems. Daarbij is het lastig om het land kruidenrijk te hóúden. We gaan boeren daarbij begeleiden. Dat is maatwerk. Voor welke kruiden is jouw bodem geschikt? Welke kruiden komen er al voor? Wanneer ga je zaaien en maaien? Wij willen meekijken en het een succes laten worden.”

We gaan boeren daarbij begeleiden. Dat is maatwerk. Voor welke kruiden is jouw bodem geschikt? Welke kruiden komen er al voor? Wanneer ga je zaaien en maaien?


Lees meer…