In een Stee kun je ontmoeten, werken, ontwikkelen en ontspannen. Historische leegstaande gebouwen krijgen een nieuwe bestemming en worden ingezet als ontmoetingsplaats voor inwoners, ondernemers en toeristen. Ook worden hier stageplekken aangeboden en is er wederzijdse kennisdeling met andere culturen en de omgeving. Een Stee heeft een multifunctionele rol voor het samenbrengen van inwoners, ondernemers en kleinschalig toerisme.

Startbijdrage voor pilot

Als pilot is er een startbijdrage van € 50.000 beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is voor het opzetten van de eerste ‘Stee’, namelijk Stee Aletta. Als dit een succes is gaan de initiatiefnemers het concept misschien over de hele provincie uitrollen. Hiervoor is in totaal € 100.000 gereserveerd. Voor het overige deel gaan ze op een later moment nog een aanvraag ingestuurd bij het bestuur van het nationaal programma.


Stee Aletta in Sappemeer

Onder de naam Stee Aletta wordt de voormalige Rijks Hogere Burgerschool in Sappemeer opnieuw in gebruik genomen. Het doel? Een plek waar jongeren leren en werken, waar ondernemers samenkomen en waar inwoners en toeristen elkaar kunnen ontmoeten.

Leer- en ontwikkelbedrijf

Stee Aletta wil een leer- en ontwikkelbedrijf opzetten waar jongeren een plek hebben om zich te kunnen ontwikkelen op onderwijsgebied. En waar ze werkervaring kunnen opdoen, bijvoorbeeld in de koffiebar/bistro die in Stee Aletta komt. De jongeren krijgen de kansen en mogelijkheden die ze thuis mogelijk niet hebben. Ze raken geïnspireerd om voor zichzelf een toekomstbeeld te ontwikkelen en hieraan te werken. Zo worden zij zelfredzame, zelfstandige en zelfverzekerde jongeren. Door het leer- en ontwikkelbedrijf wordt er ook weer invulling aan het gebouw gegeven waar het oorspronkelijk voor is bedacht.

Projectbureau Aletta

Een ander onderdeel is Projectbureau Aletta. Dat houdt zich bezig met de ontwikkeling van projecten, activiteiten en initiatieven ten behoeve van de leefbaarheid, het toerisme en het cultureel erfgoed in Sappemeer. De ideeën en behoeftes die de omgeving aandraagt, staan centraal. Denk hierbij aan een beleefroute, om het toerisme te vergroten en klanten aan te trekken voor de koffiebar/bistro. Of aan een bingoavond en de restauratie van het carillon, om de identiteit en eigenheid van Sappemeer te versterken. Vanuit deze projecten ontstaan er ook werk- en stageplaatsen, wat een economische impuls geeft aan de regio.

Bruisend centrum

Door de inwoners bij de sociale en culturele activiteiten te betrekken, creëert Stee Aletta een bruisend centrum van Sappemeer, waarbij verleden, heden en toekomst met elkaar samensmelten.