Makeport Mercurius gaat zich inzetten om van de regio Oost-Groningen de maakregio van Noord-Nederland te maken. De coöperatie gaat het onderwijs en het bedrijfsleven helpen met het uitvoeren van uitdagende innovatie-opdrachten. Denk daarbij aan het ontwikkelen van nieuwe productielijnen in de circulaire maakindustrie en het oplossen van innovatievraagstukken van het midden- en kleinbedrijf. Met als doel het creëren van sterkere bedrijven, waardevolle werkervaringsplekken en meer werkgelegenheid. Samen maken ze de regio toekomstbestendig en (economisch) sterk. Een gebied waar het aantrekkelijk leven, wonen en werken is.

Ontwikkelen van talent in de regio

De coöperatie richt zich op het ontwikkelen van talent en het bieden van een unieke broedplaats in de voormalige Philipsfabriek in Stadskanaal waar leerlingen, studenten en bedrijven de kans krijgen om zich te ontwikkelen. De opdrachten zijn van toonaangevende ondernemingen uit de regio. Leerlingen, studenten en oriënterenden op de arbeidsmarkt; zij boeken resultaten die van betekenis zijn voor opdrachtgevers en omgeving. Daarbij worden nieuwe samenwerkingen mogelijk met nieuwe verdienmodellen als resultaat. De inkomsten vloeien terug in de regio. Zo werkt de coöperatie aan een sterke maatschappij, toekomstbestendig bedrijfsleven én volop ruimte voor opleiding en werkgelegenheid.