Voorzitter Martin van der Leest (midden) en collega's

“Iedereen die dat wil opleiden voor een baan binnen de maakindustrie”

Talent ontwikkelen, praktijkonderwijs bieden, start-ups faciliteren en (mkb-) ondernemers helpen met innoveren. Het Toukomstproject ‘Makeport Mercurius’ – een unieke broedplaats voor jongeren en bedrijven – maakt van Oost-Groningen een sterke regio. Voorzitter van ‘Makeport Mercurius’ Martin van der Leest (op de foto in het midden): “Met de bijdrage van Toukomst kunnen we de komende maanden mensen aannemen om ons initiatief verder te professionaliseren.”

Hoe kunnen wij als succesvolle ondernemers zakelijk iets terugdoen voor dit gebied, voor Oost-Groningen? Dat was zo’n drie jaar geleden de vraag die uiteindelijk leidde tot ‘Makeport Mercurius’. Martin, mede-initiatiefnemer en zelf eigenaar van een bedrijf: “Via verschillende netwerken had ik contact met andere ondernemers in de regio. Een aantal van hen voelde, net als ik, een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Oost-Groningen is een fantastisch gebied om te wonen en werken, maar het kent ook problemen. Laaggeletterdheid, veel jeugdzorg, schulden, hoge werkloosheid, jongeren die wegtrekken en veel jongeren die tussen wal en schip vallen. ‘Hoe kunnen wij onze kracht inzetten om negatieve processen om te bouwen naar positiviteit?’, vroegen we ons af. Nou, door mensen op te leiden en door werk te creëren.” Want werk, weet Martin, daar zit een hele lijn van positiviteit aan vast: zowel sociaal als financieel.

Voormalige Philipsfabriek

‘Makeport Mercurius’ is geïnitieerd door de groep ondernemers, maar al snel was er ook contact met het onderwijs en de lokale overheid. Het project is nu ondergebracht in de Coöperatieve Innovatie Hub Veenkoloniën U.A.. “Hierin zijn verschillende partijen vertegenwoordigd: mkb-bedrijven, financiële en onderwijsinstellingen en de gemeente Stadskanaal. Door steun van de gemeente kunnen we onze broedplaats opzetten in de voormalige Philipsfabriek in Stadskanaal.”

Kracht

Een broedplaats dus. Wat houdt dat precies in? ‘Makeport Mercurius’ gaat iedereen die dat wil, onder wie jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, opleiden voor een baan binnen de maakindustrie. Martin: “Dit voorjaar starten er verschillende opleidingen, verzorgd door GAP Academy en het bedrijf Avitec. Denk aan opleidingen tot schilder, kabeltrekker, loodgieter en stratenmaker. Daar is veel vraag naar. We kijken naar welke kracht we uit de mensen kunnen halen. Hier is soms wat hulp bij nodig en daarom gaan we ze op werkgebied maar ook op sociaal vlak begeleiden.”

Dit voorjaar starten er verschillende opleidingen, verzorgd door GAP Academy en het bedrijf Avitec.

Ambitie

Ook biedt ‘Makeport Mercurius’ begeleiding aan start-ups. “We willen ruimtes creëren waarin ze gezamenlijk kunnen werken. Zo is er grote kans dat er mooie kruisbestuivingen ontstaan.” Een derde onderdeel binnen het project is het verbeteren van de innovatiekracht van lokale ondernemers. “Elke ondernemer heeft ideeën maar niet elke ondernemer heeft de capaciteit of tijd om ook daadwerkelijk te innoveren, om aan de toekomst te werken. Wij gaan innovatieopdrachten ophalen bij het bedrijfsleven en hieraan afstudeerders en stagiairs koppelen. Onder begeleiding van een innovatiecoach gaan zij aan de slag met concrete vragen van ondernemers. Een win-win voor beide partijen.”

Maar de ambities stoppen hier niet. Het komende jaar willen Martin en zijn ‘Makeport Mercurius’-collega’s ook een eigen productielijn realiseren in de circulaire maakindustrie. “Er is ruimte daarvoor in de oude Philipsfabriekshal. Het geld dat wordt verdiend, vloeit terug naar de coöperatie. Dat maakt het project toekomstbestendig.”

Wij gaan innovatieopdrachten ophalen bij het bedrijfsleven en hieraan afstudeerders en stagiairs koppelen.

Doel

Dankzij de bijdrage van Toukomst van € 300.000 kan ‘Makeport Mercurius’ professionaliseren. “We zijn nu in staat om medewerkers aan te nemen die grote affiniteit hebben met onderwijs of innovatie. Zij halen bijvoorbeeld start-ups binnen en hebben contact met bedrijven en opleiders. De eerste sollicitatiegesprekken staan al gepland.”

Inmiddels komen er ook al aanvragen binnen uit allerlei hoeken van de maatschappij. Van de kunstsector en opleidingsinstituten tot productiebedrijven. Waar dit alles uiteindelijk toe leidt? “We hebben een meetbaar doel: 200 tot 250 fte’s binnen vijf jaar. Dat zijn dan bijvoorbeeld de medewerkers binnen onze eigen productielijn, de studenten die we hebben opgeleid – die overigens altijd baangarantie hebben –, degenen die in de start-ups werken of die via de innovatieopdrachten een baan hebben. Ik denk dat ons doel heel realistisch is.”


Lees meer…