Duurzaam opgewekte warmte uit bijvoorbeeld zonne-energie of restwarmte kan straks ondergronds worden opgeslagen en via een leiding getransporteerd worden naar de nieuwe warmtecentrale op Zernike. Met een bijdrage uit ons programma én een subsidie uit de financieringsregeling warmtetransitieprojecten Groningen (eind 2020 goedgekeurd door ons bestuur) wordt een uitbreiding van het warmtenet in Groningen mogelijk gemaakt. Met de innovatieve toepassing van het project Zonthermie kunnen circa 1500 (extra) woningen in het noordwesten van de stad van duurzame warmte worden voorzien. De aanleg van de seizoensopslag en de warmteleiding tussen de opslag en de warmtecentrale start in 2022.

Innovatief warmteproject
In 2050 moeten alle woningen goed geïsoleerd zijn en verwarmd worden zonder aardgas. Groningen wil vooroplopen bij het gebruik van duurzame energie. Daarom stimuleren de provincie Groningen en de gemeente Groningen de ontwikkeling van innovatieve warmteprojecten om van het aardgas af te gaan.

We willen vaart maken met de warmtetransitie.

NIENKE HOMAN, GEDEPUTEERDE PROVINICE GRONINGEN

Zomer en winter
WarmteStad ontwikkelt een warmtenet in de gemeente Groningen. Verschillende duurzame bronnen worden hiervoor ingezet, waaronder restwarmte van nabijgelegen datacenters. Daarnaast heeft WarmteStad met Solarfields en K3Delta een plan ontwikkeld om zonnewarmte als duurzame warmtebron in te zetten op het voormalig slibdepot in Dorkwerd. De meeste zonnewarmte wordt in de zomer gewonnen, maar is vooral op koude winterdagen nodig. Daarom gaat WarmteStad deze warmte opslaan op een diepte van 175 meter. De isolerende werking van de dikke bodemlaag zorgt voor een zeer goed opslagrendement. Deze techniek wordt elders in de stad met warmte-koudeopslag (WKO) al toegepast. De seizoensopslag is ook geschikt voor andere warmtebronnen die WarmteStad in de toekomst mogelijk gaat inzetten voor het warmtenet, zoals aquathermie (warmte uit oppervlaktewater).

Concrete stappen zetten
Nienke Homan, gedeputeerde Energietransitie: “De stap maken naar een duurzame warmtevoorziening is ingewikkeld, kostbaar en er is veel kennis voor nodig. We willen vaart maken met de warmtetransitie. Met deze subsidie steunen we een innovatief project, waardoor we concrete stappen maken in het aardgasvrij maken van woningen. Vervolgens kunnen andere initiatieven profiteren van de innovaties en ervaringen die hier zijn opgedaan. Zo dragen we bij aan een duurzaam en toekomstgericht Groningen.”

We stimuleren initiatieven die onze nieuwe duurzame systemen zo efficiënt en robuust mogelijk maken. Daar is dit project een goed voorbeeld van.

PHILIP BOEKSMA, WETHOUDER GEMEENTE GRONINGEN

Voortrekker
Philip Broeksma, wethouder Energietransitie, ziet de subsidie als een belangrijke impuls voor de gemeente Groningen om in 2035 CO2-neutraal te kunnen zijn en het bestendigen van het koploperschap. “WarmteStad zet belangrijke stappen en vervult daarbij een voortrekkersrol. We stimuleren initiatieven die onze nieuwe duurzame systemen zo efficiënt en robuust mogelijk maken. Daar is dit project een goed voorbeeld van. De inzichten die we nu opdoen, kunnen we bovendien ook in de andere wijken en dorpen weer gebruiken.”

Het is een geweldige opsteker om onze warmte niet alleen duurzaam te maken, maar ook betaalbaar te kunnen houden.

DICK TAKKEBOS, DIRECTEUR VAN WARMTESTAD

Warmtebronnen optimaal combineren
Dick Takkebos, directeur van WarmteStad, is ontzettend blij met de financiële steun in de rug. “Provincie en gemeente spreken hiermee vertrouwen uit in onze ambitie en aanpak. De seizoensopslag maakt het mogelijk om productie en afname van duurzame warmte perfect op elkaar af te stemmen en daarbij verschillende duurzame warmtebronnen optimaal te combineren. Dat is een geweldige opsteker om onze warmte niet alleen duurzaam te maken, maar ook betaalbaar te kunnen houden.”

Warmtenet Groningen
In de toekomst worden met het warmtenet van WarmteStad meer dan 10.000 huishoudens, instellingen en bedrijven uit het noordwesten van de stad Groningen duurzaam verwarmd. Het leidingnetwerk met heet water is inmiddels meer dan vier kilometer lang en wordt dit jaar verder uitgebreid in Selwerd. Vanaf 2022 worden vanaf Paddepoel ook verbindingen naar Vinkhuizen en Kostverloren gelegd.