Bewoners op een grasveld in speeltuin

Versterken openbare ruimte en ruimtelijke structuur in Beijum

Ingrepen die bijdragen aan de leefbaarheid en brede welvaart van de inwoners.

De wijk Beijum, aan de rand van de stad Groningen, is een mooie, groene wijk met een grote diversiteit aan inwoners en woningtypes en woonbuurtjes. Maar ook een wijk die kampt met een imagoprobleem en sociale opgaven. De openbare ruimte is aan een vernieuwingsronde toe. Het groen is op meerdere plaatsen verwoekerd en heeft aan diversiteit verloren. Verschillende woonerven zijn, in plaats van plekken voor ontmoeting en spelen, veranderd in parkeerpleinen.

Positief effect op de gezondheid

Dit project richt zich op het versterken van het openbaar groen en de ruimtelijke structuur in Beijum. Eén van de punten is bijvoorbeeld de versterking van de Beijumerweg als landschappelijke en historische drager. Ook komen er wandelommetjes en worden fietsroutes verbeterd. Dat stimuleert bewoners om meer te bewegen en minder de auto te gebruiken: wat een positief effect heeft op de gezondheid en daarmee op de brede welvaart.

Verder krijgt de wijk een impuls door zichtlijnen te maken vanaf de wijkring en de wisselwerking tussen de randen van de wijk en het omliggende landschap te versterken. Ook is er aandacht voor het verbeteren van de zichtbaarheid van de entrees en routing in woonbuurten, alternatieve parkeeroplossingen en meer mogelijkheden voor ontmoeting en spel. Daarnaast richt het project zich op het groen in Beijum (meer en diverser) en de beleving ervan.

Uitnodigend

Doel is dat Beijum een wijk wordt met een openbare ruimte die uitnodigt om te wandelen, fietsen, verblijven en elkaar te ontmoeten. Een toekomstbestendige wijk.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Woningcorporatie Nijestee, Christelijke Woningstichting Patrimonium, Stichting De Huismeesters, Zorggroep Groningen, WIJ Groningen
Projectbudget
€ 3.041.500
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.491.500