Digitale tekening van de nieuwbouwplannen van het dorpshuis

Nieuwbouw dorpshuis ‘Bij Jacobus’ Zeerijp

Het creëren van een veilige, duurzame en toekomstbestendige ontmoetingsplek.

Het dorpshuis ‘Bij Jacobus’ vormt een centrale plek in het Noord-Groningse Zeerijp, een dorp met een kleine 500 inwoners. Het meest bekend in Zeerijp is de Middeleeuwse Jacobuskerk met origineel Faber orgel en losstaande klokkentoren.

Kansen voor het dorpshuis

Bij de aardbeving van Huizinge in 2012 liep het dorpshuis schade op. Die is (gedeeltelijk) hersteld, maar uit de inspectie bleek dat er ingrijpende versterkingsmaatregelen nodig zijn. Dat deed de vraag oproepen: versterken of slopen en nieuwbouw? In samenspraak met de dorpsbewoners viel de keuze op de tweede optie. Want: een nieuw te bouwen dorpshuis biedt kansen. Kansen om het dorpshuis zichtbaarder te maken in het dorp. Kansen om de verblijfsruimten lichter, aangenamer en functioneler te maken. Kansen om het dorpshuis en haar functies beter aan te laten sluiten bij de behoeftes in het dorp. Kansen om een energiezuiniger gebouw te maken.

Nieuwe functies

Het dorpshuis omvat momenteel drie delen: het dorpshuis, de multifunctionele gymzaal en de aangrenzende woning. In het dorpshuis is bovendien een belangrijk deel van het Archeologisch Informatie Punt (AIP) ondergebracht, waar de cultuurgeschiedenis van Zeerijp en omgeving wordt gepresenteerd. Met de nieuwbouw geeft Zeerijp het dorpshuis twee aanvullende functies:

  1. Een ontmoetingspunt voor verschillende doelgroepen, zoals ouderen, jongeren en zzp’ers.
  2. Een toeristisch informatiepunt; het dorpshuis ligt tegenover de historische Jacobuskerk, die knooppunt is in een aantal wandelroutes, zoals het Jacobuspad.

Doel van Stichting dorpshuis Ons Huis met de nieuwbouw is het creëren van een veilige, duurzame, toekomstbestendige, flexibele ontmoetingsplek voor de komende jaren voor Zeerijp.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Dit project maakt deel uit van programma bewonersinitiatieven:

Het programma bewonersinitiatieven is er voor inwoners van de provincie Groningen die een goed idee of initiatief hebben, dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen. Er zijn twee loketten, namelijk Loket Leefbaarheid en het Impulsloket, waar je financiële ondersteuning voor bewonersinitiatieven kunt krijgen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Stichting Dorpshuis "Ons Huis"
Bijdrage aan ambities
Partners
Nieuwbouw dorpshuis ‘Bij Jacobus’ Zeerijp
Projectbudget
€ 1.951.819
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 488.000
Projectnieuws