Direct naar hoofdinhoud
Terug naar projectenoverzicht

Investeringsregeling Toekomstbestendige Industrie

Decoratieve foto van die werkt aan een buis voor het warmtenet in Hoogezand
Projectinformatie

Aanvrager:
Provincie Groningen
Partners:
Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Bijdrage:
€ 20.500.000,- excl. btw
Programma:
Provinciaal programma

De investeringsregeling Toekomstbestendige Industrie richt zich op het gebied van vergroening van de bedrijvigheid en groene waterstof. Met de regeling wil de provincie investeren in de industrie van de toekomst. De regeling is gericht op duurzame uitbreiding of ombouw van bestaande bedrijven en op nieuwvestiging van groene industriebedrijven. Met die aanpak worden bedrijven verduurzaamd de provincie bedrijven en vergroten ze de werkgelegenheid en de innovatiekracht in de provincie.

Een aantrekkelijk investeringsklimaat voor duurzame industrie
De regeling draagt bij aan een aantrekkelijk investeringsklimaat voor duurzame industrie. Provincie Groningen verwacht circa vijf nieuwe vestigingen van bedrijven op het gebied van waterstof, biobased en circulaire productieketens in de provincie, en circa vijf uitbreidings- of ombouwprojecten in eerdergenoemde ketens. Hierbij kun je denken aan nieuwe fabrieken voor:

  • de verwerking van ‘end-of-life’ afvalplastics tot hoogwaardige nieuwe grondstoffen voor de industrie of voor de productie van bioplastics of biologische microplastics vervangers uit agrarische restromen;
  • de productie van groene waterstof als grondstof voor de industrie;
  • projecten voor de ombouw van de bestaande industrie zijn ook mogelijk, zoals de ombouw van aardgas naar elektrische processen (elektrificatie) of naar waterstof;

De regeling moet bijdragen aan vermindering van de uitstoot van CO2 en stikstof door de industrie.

Verbeteren van de milieukwaliteit
De regeling richt zich niet puur op economische doelen, maar zorgt ook voor een verbetering van de milieukwaliteit door het verduurzamen van de industrie en het sluiten van kringlopen. Een industriebedrijf dat subsidie aanvraagt moet bovendien zorgen voor goede opleidingsfaciliteiten voor werknemers en verwacht wordt dat de bedrijven ook bijdragen aan de versterking van de onderwijs en kennisinfrastructuur op het gebied van duurzame industrie.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?