Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding met de ondersteunde groep voor het gebouw van VentureLabNorth met de afbeelding van Albert Einstein

VentureLab North

Door training, coaching en netwerken aan de slag met talent, ondernemerschap en innovatie.

VentureLab North ondersteunt sinds 2015 startups en business development-teams uit het midden- en kleinbedrijf in een vroege fase. Het gaat vaak om innovatieve business-ideeën, waar de kennis of een team om dit idee uit te voeren nog ontbreken. Door training, coaching en netwerken gaat het programma met talent, ondernemerschap en innovatie aan de slag.

De bijdrage vanuit het provinciaal programma wordt gebruikt om zo’n zeventig startups per jaar te gaan begeleiden (voorheen waren dit er zo’n dertig tot veertig per jaar). VentureLab North is een initiatief van de centra voor ondernemerschap van de Rijksuniversiteit Groningen (UGCE) en de Hanzehogeschool Groningen (Marian van Os centrum voor ondernemerschap) met een twintigtal partners.

Het programma bestaat uit verschillende activiteiten die zich richten op het markt- of investeerdergereed maken van een startup of het ontwikkelen van nieuwe business. Vanuit ondernemerschap wordt er gewerkt aan talent en ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid.


Dit project maakt deel uit van het provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Provincie Groningen
Partners
Rijksuniversiteit Groningen, Hanze Hogeschool, Gasunie, GasTerra, Rijksuniversiteit Groningen Ventures, Stichting Business Generator Groningen (SBGG), InnovatieHub Oost-Groningen (IHOG)
Projectbudget
€ 3.363.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.494.600
Projectnieuws

Meer projecten van het provinciaal programma: