De Steunstee en de supermarkt in Woldendorp van boven

Leefbaar Woldendorp

Een verbouwing aan het pand waarin Steunstee en de dorpswinkel zijn gevestigd om deze ontmoetingsplek te behouden en te versterken.

Het pand waarin de Steunstee (een ontmoetingsplek voor inwoners en omwonenden) en de dorpswinkel zijn gevestigd heeft een belangrijke plaats in de gemeenschap van Woldendorp en de omliggende dorpen Baamsum, Termunten, Termunterzijl en Borgsweer. Een groep inwoners van Woldendorp zet zich daarom in om de Steunstee, de dorpswinkel en de dagbesteding te behouden.

Belangrijke functie in het dorp

Woldendorp heeft geen dorpshuis en dus hebben deze voorzieningen een belangrijke functie voor de leefbaarheid in het dorp. Om het pand te behouden is de Stichting Leefbaar Woldendorp opgericht. De stichting heeft het pand van de huidige eigenaar overgenomen en verhuurt dit, zonder winstoogmerk, aan twee partijen. De ruimte voor de Steunstee is aanzienlijk vergroot zodat hier nieuwe activiteiten kunnen plaatsvinden. Dat is deels bereikt door verkleining van de winkel en deels door een aanbouw aan de achterkant van het gebouw. De ramen en muren zijn geïsoleerd en het dak is verduurzaamd en versterkt, zodat er zonnepanelen op gelegd kunnen worden.

On Tour


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van programma bewonersinitiatieven:

Het programma bewonersinitiatieven is er voor inwoners van de provincie Groningen die een goed idee of initiatief hebben, dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen. Er zijn twee loketten, namelijk Loket Leefbaarheid en het Impulsloket, waar je financiële ondersteuning voor bewonersinitiatieven kunt krijgen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Stichting Leefbaar Woldendorp
Projectbudget
€ 233.380
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 70.740