Decoratieve foto van het terras van het Heirhuys

Project Heirhuys Visvliet

Voor de ontmoetingsplek van het Heirhuys zijn verbeteringen nodig op het gebied van energiebesparing en er moet een toilet komen.

Stichting Visvliet Vitaal wil de leefbaarheid en vitaliteit in het dorp vergroten door de voormalige dorpswinkel en het woonhuis van familie De Wind opnieuw de functie van een ontmoetingsplek te geven, voor dorpsbewoners, voorbijgangers en toeristen. Een plek waar iedereen zich thuis voelt, drempelloos en gastvrij. Inmiddels is het project Heirhuys Visvliet aanbeland in fase 4. De verbouw en inrichting van de benedenverdieping en ontmoetingsruimte: de huiskamerwinkel van het Heirhuys. De huiskamerwinkel wordt op dit moment heel regelmatig gebruikt maar is in de winter moeilijk warm te krijgen en de energiekosten zijn erg hoog. Ook ontbreekt er nog een toilet voor bezoekers. Het is daarom noodzakelijk dat om voor de toekomst aanpassingen te doen. Vooral een eigen toilet staat hoog op de prioriteitenlijst, maar daarnaast ook energiebesparende maatregelen.

Dorpswinkel en woonhuis

Visvliet is een klein, authentiek en levendig dorp aan de rivier De Lauwers in het Groninger Westerkwartier en heeft 280 inwoners. De dorpswinkel en het woonhuis van familie De Wind was generatieslang een begrip en ontmoetingsplek in het dorp. Toen dit te koop kwam in 2018, heeft Stichting Visvliet Vitaal dit pand gekocht.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van programma bewonersinitiatieven:

Het programma bewonersinitiatieven is er voor inwoners van de provincie Groningen die een goed idee of initiatief hebben, dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen. Er zijn twee loketten, namelijk Loket Leefbaarheid en het Impulsloket, waar je financiële ondersteuning voor bewonersinitiatieven kunt krijgen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Stichting Visvliet Vitaal
Partners
Project Heirhuys Visvliet
Projectbudget
€ 76.653
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 38.326
Projectnieuws