De nieuwe verkeerssituatie van het kruispunt van de Stationsstraat en de Oude Rijksweg, met een rood kruisingsvlak en twee zebrapaden.
Fotografie: Jeroen Bos

Scheemda Veilig en Bereikbaar

De verkeersveiligheid rondom de brede school in Scheemda verbeteren omdat het verkeer bij het verzamelgebouw toeneemt.

Na de zomervakantie van 2020 is de nieuwe brede school in Scheemda in gebruik genomen. In het nieuwe gebouw zitten twee basisscholen, een kinderopvang, peuterspeelzaal, logopedistenpraktijk, fysiotherapeut, bibliotheek én een gymzaal. Meerdere organisaties in één gebouw betekent ook dat het verkeer rondom het gebouw toeneemt. Daarom heeft Oldambt samen met de scholen een plan bedacht om de verkeersveiligheid rondom het gebouw te verbeteren.

Aanpassingen

Het kruispunt van de Stationsstraat en de Oude Rijksweg heeft een rood kruisingsvlak en twee zebrapaden gekregen. De zebrapaden zijn voorzien van betere verlichting, waardoor voetgangers in het donker beter zichtbaar zijn. De bushaltes op de kruising zijn verplaatst naar de rijbanen zelf, zodat de bus op de weg stopt in plaats van in de haltekolom. Dit heeft een remmende werking op het verkeer en sluit beter aan bij de inrichting van de 30-kilometerzone. Ook de Kanaalweg heeft een zebrapad gekregen en bij de ingang van het gebouw aan de Merelstraat is een Kiss&Ridestrook aangelegd voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen. De Stationsstraat heeft op verschillende kruispunten nieuwe markeringen om het oversteken te accentueren. En ten slotte is er vrijwillig eenrichtingsverkeer ingesteld in de wegen rondom het gebouw en zijn er verschillende verkeersborden geplaatst om het verkeer attent te maken op overstekende schoolkinderen.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Gemeente Oldambt
Bijdrage aan ambities
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 285.318