Direct naar hoofdinhoud
Twee jongens zijn bezig met technische proefjes.

Versterken Regionale Investeringssteun Groningen (RIG)

Het verhogen van de Regionale Investeringssteun Groningen om bestaande en nieuwe bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park te ondersteunen.

Investeringen in economie en arbeidsmarkt verlopen via de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). De middelen zijn bedoeld voor steun aan bestaande en nieuwe bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park. Ook start-ups en innovatieve bedrijven in de sectoren chemie, recycling en energie kunnen gebruik maken van deze regeling. De regeling is vanuit Nationaal Programma Groningen verhoogd met 12 miljoen euro.

Meer werkgelegenheid, innovatie en vergroening van de industrie
De doelen van de RIG zijn meer werkgelegenheid, innovatie, vergroening van de industrie en het aantrekkelijker maken van het oprichten van industriële bedrijven. Met name bedrijven uit het midden en klein bedrijf profiteren van de regeling. Van 2014 tot 2019 leverde de RIG 350 directe en 520 indirecte banen op.


Dit project maakt deel uit van het provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2018
Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 12.000.000

Meer projecten van het provinciaal programma: