In de 36 dorpen en wijken in de gemeente Midden-Groningen gaan inwoners zelf aan de slag met het maken van hun dorps- en wijkplannen. Uit de gemaakte plannen komt een uitvoeringsagenda die de dorpen/wijken samen met de gemeente gaan oppakken. Er is een vast bedrag direct beschikbaar voor snelle uitvoering van kleine ideeën. Daarnaast komt er een jaarlijkse subsidieregeling voor grotere projecten.

Planning

Door de bijdrage van Nationaal Programma Groningen kan de aanpak verder uitgewerkt worden. Naar verwachting neemt de gemeenteraad van Midden-Groningen in de zomer van 2022 een besluit over dit project. Vervolgens wordt er tot en met 2026 ieder jaar in een aantal dorpen en wijken gestart met het maken van een concreet plan.