Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding de kruising bij Zuidbroek

Dorps- en wijkplannen in Midden-Groningen

Inwoners van gemeente Midden-Groningen gaan zelf aan de slag met het maken van hun dorps- en wijkplannen.

In de 36 dorpen en wijken in de gemeente Midden-Groningen gaan inwoners zelf aan de slag met het maken van hun dorps- en wijkplannen. Uit de gemaakte plannen komt een uitvoeringsagenda die de dorpen/wijken samen met de gemeente gaan oppakken. Er is een vast bedrag direct beschikbaar voor snelle uitvoering van kleine ideeën. Daarnaast komt er een jaarlijkse subsidieregeling voor grotere projecten.

Planning
Door de bijdrage van Nationaal Programma Groningen kan de aanpak verder uitgewerkt worden. Naar verwachting neemt de gemeenteraad van Midden-Groningen in de zomer van 2022 een besluit over dit project. Vervolgens wordt er tot en met 2026 ieder jaar in een aantal dorpen en wijken gestart met het maken van een concreet plan.


Dit project maakt deel uit van gemeente Midden-Groningen:

‘Hart voor Midden-Groningen’ is de titel van het lokaal programma voor de gemeente Midden-Groningen.  Het programma verbeterd de leefbaarheid en geeft perspectief voor de toekomst. In samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn ongeveer 45 projecten benoemd die de gemeente de komende tien jaar gaat uitvoeren. Voor dit lokale programma is 55 miljoen euro…

Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 7.500.000
Projectnieuws

Meer projecten van gemeente Midden-Groningen: