Keet midden groningen

Dorps- en wijkplannen in Midden-Groningen

Inwoners van gemeente Midden-Groningen gaan zelf aan de slag met het maken van hun dorps- en wijkplannen.

In de 37 dorpen en wijken in de gemeente Midden-Groningen gaan inwoners zelf aan de slag met het maken van hun dorps- en wijkplannen. Ze kunnen dit doen onder leiding van een professionele begeleider. Uit de gemaakte plannen komt een uitvoeringsagenda die de dorpen/wijken samen met de gemeente gaan oppakken. Er is een vast bedrag direct beschikbaar voor snelle uitvoering van kleine ideeën. Daarnaast is er een jaarlijkse subsidieregeling voor grotere projecten.

Planning

In november 2022 was de feestelijke start van het project. Meer over deze start lees je hier en zie je in onderstaande video. Tot en met 2026 wordt ieder jaar in een aantal dorpen en wijken gestart met het maken van een concreet plan. Zo zijn verschillende dorpen en wijken begonnen met het proces om tot een dorps- of wijkplan te komen. Met de dorpen en wijken die al eerder zijn gestart worden nu uitvoeringsagenda’s gemaakt.


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Dorps- en wijkplannen in Midden-Groningen
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 7.500.000
Projectnieuws