In de 37 dorpen en wijken in de gemeente Midden-Groningen gaan inwoners zelf aan de slag met het maken van hun dorps- en wijkplannen. Ze kunnen dit doen onder leiding van een professionele begeleider. Uit de gemaakte plannen komt een uitvoeringsagenda die de dorpen/wijken samen met de gemeente gaan oppakken. Er is een vast bedrag direct beschikbaar voor snelle uitvoering van kleine ideeën. Daarnaast is er een jaarlijkse subsidieregeling voor grotere projecten.

Planning

Zaterdag 26 november 2022 was de feestelijke start van het project. Meer over deze start lees je hier en zie je in onderstaande video. Tot en met 2026 wordt ieder jaar in een aantal dorpen en wijken gestart met het maken van een concreet plan.