Kademuur Haansvaart in Hellum

Het herstellen van de kademuur in Hellum en het realiseren van een mooie toeristische wandelroute langs de Haansvaart.

De kademuur in Hellum is cultuurhistorisch bijzonder en waardevol. Ooit had Hellum een haven, het herstel van de historische kademuur is geslaagd en heeft iets van de sfeer van vroeger teruggehaald. Samen met de eigenaar, waterschap Hunze en Aa’s is gekeken naar de beste restauratiemethode. De kademuur is namelijk gebouwd omstreeks 1910 in de traditionele Groninger vorm met gemetselde wulfmuren tussen kubbestijlen. Het heeft een zeer beeldbepalende ligging in de Haansvaart, centraal in het dorp Hellum. De kademuur herinnert aan het goederentransport over de Haansvaart richting het Schildmeer.

Wandelroute langs de Haansvaart

Er is een mooie toeristische wandelroute gerealiseerd, waarbij wandelaars in aanraking komen met het historisch waardevolle gebied rondom de Haansvaart. Via verschillende bruggetjes loop je in 3,5 kilometer rechtstreeks door de natuur naar het Schildmeer. Dit creëert een meerwaarde voor bewoners uit het dorp en de omgeving. Met aangrenzende landeigenaren is afgesproken dat de wandelroute geen onderdeel gaat uitmaken van toeristische netwerken, zodat de rust in het gebied bewaard blijft.

Ik ben blij dat hiermee de historische kademuur behouden kan blijven, dit is zeer waardevol erfgoed. De restauratie kan beginnen en de ontmoetingsplek en wandelroute dragen zeker bij aan de leefbaarheid in het dorp en de verbinding van het dorp met het prachtige Schildmeergebied.

VOORMALIG WETHOUDER ANJA WOORTMAN

Toekomst

In de toekomst wordt het project nog verder uitgebreid met een ontmoetingsplek bij de vernieuwde kademuur, zodat dorpsbewoners bij het water samen kunnen komen. Deze ontmoetingsplek geeft in de zomertoegang tot het water om te zwemmen en in de winter geeft het toegang tot het ijs om te schaatsen. Om de route nog meer waardevol te maken, wordt het idee ‘historische wandelroute Hellum’ door de projectgroep uitgewerkt.  


Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Kademuur Haansvaart in Hellum
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 151.250