Direct naar hoofdinhoud

Kademuur Haansvaart in Hellum

Het herstellen van de kademuur in Hellum en het realiseren van een mooie toeristische wandelroute langs de Haansvaart.

De kademuur in Hellum moet hersteld worden omdat deze cultuurhistorisch bijzonder en waardevol is. Ooit had Hellum een haven, het herstel van de historische kademuur moet weer iets van de sfeer van vroeger terughalen. De kademuur is gebouwd erfgoed. Samen met de eigenaar, waterschap Hunze en Aa’s wordt naar de beste restauratiemethode gezocht. De kademuur is uitgevoerd omstreeks 1910 in de traditionele Groninger vorm met gemetselde wulfmuren tussen kubbestijle. Het heeft een zeer beeldbepalende ligging in de Haansvaart, centraal in het dorp Hellum. De kademuur herinnert aan het goederentransport over de Haansvaart richting het Schildmeer. De gemeente Midden-Groningen vindt behoud en bescherming van gebouwd erfgoed belangrijk.

Toeristische wandelroute langs de Haansvaart
Daarnaast wordt een mooie toeristische wandelroute langs de Haansvaart gerealiseerd. Er worden bruggetjes gebouwd zodat je in 3,5 kilometer rechtstreeks door de natuur rechtstreeks naar het Schildmeer kunt lopen.

Ik ben blij dat hiermee de historische kademuur behouden kan blijven, dit is zeer waardevol erfgoed. De restauratie kan beginnen en de ontmoetingsplek en wandelroute dragen zeker bij aan de leefbaarheid in het dorp en de verbinding van het dorp met het prachtige Schildmeergebied.

WETHOUDER ANJA WOORTMAN

Dit project maakt deel uit van gemeente Midden-Groningen:

‘Hart voor Midden-Groningen’ is de titel van het lokaal programma voor de gemeente Midden-Groningen.  Het programma verbeterd de leefbaarheid en geeft perspectief voor de toekomst. In samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn ongeveer 45 projecten benoemd die de gemeente de komende tien jaar gaat uitvoeren. Voor dit lokale programma is 55 miljoen euro…

Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 151.250

Meer projecten van gemeente Midden-Groningen: