Direct naar hoofdinhoud

Warmte Transitiecentrum Groningen

Een grote versnelling in de verduurzaming van het warmtenetwerk van alle Groningse wijken en dorpen door expertise te delen met gemeenten binnen de provincie.

In het Warmte Transitiecentrum Groningen werken gemeenten en professionals aan het versnellen van de warmtetransitie in onze regio. Samen maken we werk van energiebesparing en nieuwe warmte voor woningen en andere gebouwen.

Delen van expertise
De warmtetransitie houdt in dat alle wijken en dorpen van het aardgas af moeten en daarmee een alternatief moeten krijgen: oplossingen op huisniveau zoals een warmtepomp of collectieve oplossingen zoals een warmtenet met behulp van een WKO (Warmte Koude Opslag) of restwarmte van een bedrijf. Gemeenten hebben hier nauwelijks capaciteit voor terwijl het een opdracht is die een grote deskundigheid en capaciteitsvraag met zich meebrengt. Door dit centraal te organiseren ontwikkelen we een unieke kennispositie, leveren we schaalvoordeel en kunnen ook bovengemeentelijke oplossingen gerealiseerd worden (grootschalig warmtenet vanuit bijvoorbeeld Eemsdelta via een aantal grotere kernen). Dit voorkomt veel individuele plan- en uitvoeringscapaciteit bij gemeenten.


Dit project maakt deel uit van het provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2019
Aanvrager
Provincie Groningen
Projectbudget
€ 300.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 181.500

Meer projecten van het provinciaal programma: