Voor een weerbare en wendbare beroepsbevolking is het belangrijk dat verschillende vormen van scholing, training, begeleiding en ontwikkeling op elk gewenst moment beschikbaar en toegankelijk zijn. Voor inwoners en bedrijven in de regio is het van groot belang dat leden van de beroepsbevolking zich een leven lang (blijven) ontwikkelen, of zij nu in loondienst zijn, (tijdelijk) werkloos zijn of als zelfstandige opereren. Gemeenten, sociale partners, branches en opleidingsfondsen in de verschillende sectoren beschouwen het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het leven lang ontwikkelen in Noord-Nederland te stimuleren en faciliteren. Daarvoor hebben zij de Scholingsalliantie Noord opgericht.

Bestaand personeel scholen

In dit project wordt de leercultuur van bedrijven en werkenden/werkzoekenden bevorderd en inzichtelijk en toegankelijk gemaakt voor alle doelgroepen in alle sectoren. Dit project is erop gericht om extra inspanningen te leveren om bestaand personeel te scholen en ervoor te zorgen dat er ook passende scholing wordt aangeboden en betaald voor personen die (deels) buiten de bestaande regelingen vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die van sector willen wisselen, die nu werkzoekend zijn of die als zelfstandige werken.