De overgang naar een duurzame samenleving is complex. Het vraagt meer samenwerking en andere vormen van samenwerking. Alleen is geen optie. Het tempo van de energie- en grondstoffentransitie wordt bepaald door de kracht en kwaliteit van de samenwerking van de betrokken partijen.

Minder CO2 en meer banen

Bedrijven buigen zich over oplossingsrichtingen waarmee we met elkaar de volgende stappen kunnen zetten. Het doel is minder CO2, meer banen. Een zeer complexe opdracht als je kijkt naar het klimaatakkoord, afbouw van de gaswinning en de aardbevingsproblematiek. Dit project betreft het opzetten, vormen en activeren/inspireren van een ecosysteem op de thema’s energie-innovatie, groene grondstoffen, elektrificatie, ketenintegratie en digitalisering.

Groene energie

Het project Innovatiemotor Groene Energie en Chemie levert 2.250 duurzame nieuwe banen op: 750 directe en 1500 indirecte banen. Daarnaast wordt er geïnnoveerd op het gebied van groene chemie en energie met groene grondstoffen. Ook zorgt het voor CO2-reductie en nieuw toepassingen van waterstof.