Fotografie: Sebastiaan Rodenhuis Fotografie

Aanpak kwetsbare woningen Oost-Groningen

Huizen verbeteren en verduurzamen

In Oost-Groningen zijn veel huizen in slechte staat. Veel woningen zijn gebouwd in de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw. De bouwkundige staat ervan is slecht. Ze zijn gehorig, hebben een hoog energieverbruik en vaak is er sprake van achterstallig onderhoud. De eigenaren hebben over het algemeen lage inkomens en er is weinig werk. Om deze situatie aan te pakken is een plan ontwikkeld om de huizen te verbeteren en duurzamer te maken.

Oost-Groningen

In totaal worden 658 woningen in de gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Westerwolde, Veendam en voormalig Menterwolde gerenoveerd, verbeterd en verduurzaamd. Het verbeteren van de woning levert niet alleen voordelen op voor de bewoners, maar ook voor het klimaat.

Gebiedsgerichte aanpak

Naast het verbeteren van de woningen wil het project ook de publieke ruimte verbeteren, denk bijvoorbeeld aan meer groen, meer ruimte voor spelen en klimaatadaptieve maatregelen. Voor de uitvoering van het project wordt gewerkt via een gebiedsgerichte aanpak (GGA). Dit betekent dat de aanpak zich naast wonen ook richt op verschillende aspecten zoals leren, werk, gezondheid en leefomgeving. Om zo de dorpen nu en in de toekomst leefbaar te houden.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Aanpak kwetsbare woningen Oost-Groningen
Projectbudget
€ 33.404.510
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 5.000.000