Helaas is lekker in je vel zitten geen vanzelfsprekendheid. Een kwart van de volwassenen krijgt ooit te maken met een psychische stoornis. Dit betekent een grote belasting voor patiënten en hun familieleden. Ook heeft het een aanzienlijke economische impact, vanwege arbeidsongeschiktheid en informele zorg.

Initiatieven bundelen

Dit project zet in op de bevordering van de psychische gezondheid van inwoners van de provincie Groningen. Dit gebeurt door alle initiatieven die er zijn op het gebied van psychische gezondheid te bundelen. Gemeenten, scholen, ggz-instellingen, welzijnsorganisaties, de GGD, de jeugdzorg en de inwoners van Groningen moeten meer samenwerken. Want een gezamenlijke aanpak betekent: eerder en beter signaleren, vroeg ingrijpen en beter behandelen om te voorkomen dat stress of beginnende psychische klachten zich ontwikkelen tot aandoeningen. Doel is om in 10 jaar tijd het aantal inwoners met psychische klachten met 10% te verminderen.

Dit project richt zich met name op het bevorderen van de mentale gezondheid van jongvolwassenen in de provincie Groningen. Dit omdat de meeste psychische aandoeningen ontstaan voor het vijfentwintigste levensjaar. Preventie vereist een lange adem: een investering van tenminste tien jaar. Frederike Jörg, projectleider UMCG: ‘Wanneer we nu investeren in jongeren en zorgen dat een nieuwe generatie gezonder en met meer kansen opgroeit, plukken we daar over 10-15 jaar de vruchten van’.