Mentaal Gezond Groningen

Het bundelen van initiatieven op het gebied van psychische gezondheid in de provincie Groningen.

Helaas is lekker in je vel zitten geen vanzelfsprekendheid. Een kwart van de volwassenen krijgt ooit te maken met een psychische stoornis. Dit betekent een grote belasting voor patiënten en hun familieleden. Ook heeft het een aanzienlijke economische impact, vanwege arbeidsongeschiktheid en informele zorg.

Initiatieven bundelen

Dit project zet in op de bevordering van de psychische gezondheid van inwoners van de provincie Groningen. Dit gebeurt door alle initiatieven die er zijn op het gebied van psychische gezondheid te bundelen. Gemeenten, scholen, ggz-instellingen, welzijnsorganisaties, de GGD, de jeugdzorg en de inwoners van Groningen moeten meer samenwerken. Want een gezamenlijke aanpak betekent: eerder en beter signaleren, vroeg ingrijpen en beter behandelen om te voorkomen dat stress of beginnende psychische klachten zich ontwikkelen tot aandoeningen. Doel is om in 10 jaar tijd het aantal inwoners met psychische klachten met 10% te verminderen.

Dit project richt zich met name op het bevorderen van de mentale gezondheid van jongvolwassenen in de provincie Groningen. Dit omdat de meeste psychische aandoeningen ontstaan voor het vijfentwintigste levensjaar. Preventie vereist een lange adem: een investering van tenminste tien jaar. Frederike Jörg, projectleider UMCG: ‘Wanneer we nu investeren in jongeren en zorgen dat een nieuwe generatie gezonder en met meer kansen opgroeit, plukken we daar over 10-15 jaar de vruchten van’.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Gemeente Groningen, Gemeente Westerkwartier, Accare, Hanzehogeschool Groningen, UMCG
Projectbudget
€ 1.812.882
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 906.623
Projectnieuws