Ondernemers in de provincie Groningen kunnen voortaan met al hun ondernemersvragen terecht bij GroBusiness. Het portaal is een fysiek en digitaal contactpunt voor ondernemers en ondernemersorganisaties. Accountmanagers en sector-specialisten van dit portaal bieden ondernemers eerstelijnsdienstverlening bij vragen over ondernemerschap, subsidies, regelingen en innovaties.

Groningen dé innovatieve en duurzame regio van Nederland

Het doel van GroBusiness is om de volle groeipotentie van het Groningse bedrijfsleven te ontsluiten, waardoor Groningen zich ontplooit als dé innovatieve en duurzame regio van Nederland.

Beschikbaar voor alle Groninger ondernemers met vragen

Economic Board Groningen (EBG) gaat het ondernemersportaal uitvoeren. Economic Board Groningen heeft – met succes -de afgelopen jaren als loket gefungeerd voor ondernemers in het aardbevingsgebied. GroBusiness is beschikbaar voor alle Groninger ondernemers en faciliteert ondernemers proactief bij het innoveren, verbeteren en verduurzamen van hun bedrijfsactiviteiten, zodat potentiële (internationale) groeikansen gerealiseerd kunnen worden. Deze groei zorgt voor meer banen, meer bedrijvigheid en een aantrekkelijker vestigingsklimaat. Ook als ondernemers willen sparren over een vraagstuk kunnen zij contact opnemen.