Schets van het project Fascinating waarin circulaire landbouw is verbeeld

Fascinating

De hoogst mogelijke voedingswaarde leveren binnen een natuurinclusief, duurzaam en circulair landbouwsysteem met een open test- en innovatieprogramma.

Het doel van het Fascinating programma is de hoogst mogelijk voedingswaarde te leveren binnen een natuurinclusief, duurzaam en circulair landbouwsysteem. Dit systeem heeft een gesloten stikstofsysteem en is vrij van CO2-uitstoot. Hiervoor is een eiwittransitie nodig en een nieuwe manier van kijken naar waarde. We kunnen meer waarde halen uit voeding, teruggeven aan de natuur en inbrengen in de economie door efficiënter om te gaan met de grondstof eiwit. Fascinating is een open test- en innovatieprogramma dat bedrijven, de landbouwsector, kennisinstellingen en de gemeenschap met elkaar verbindt om dit gemeenschappelijke doel te behalen.

Meerwaarde voor voeding, natuur en economie

Het Fascinating programma werkt aan 4 pijlers:

 1. Gezonde en gebalanceerde voeding:
  we maken de stap van kwantiteit naar kwaliteit. Hoe kunnen we een gezond dieet vertalen naar ons landbouwsysteem? Wat zijn de verwachtingen van de consument?
 2. Duurzame productie van voedingsrijke gewassen:
  we drukken kwaliteit uit in voedings- en economische waarde. Hoe brengen we de productie van voeding in balans met de natuur, zonder CO2– of stikstofuitstoot?
 3. Energie-efficiënte en duurzame verwerking:
  met de huidige verwerkingsprocessen raken we veel voedingswaarde en de natuurlijke matrix van de gewassen kwijt. Die willen we behouden door bestaande technologieën te upgraden en nieuwe technologieën te ontwikkelen.
 4. Non-food toepassing van reststroom:
  na verwerking van landbouwproducten heb je nog een grote reststroom die je niet kan gebruiken voor menselijke of dierlijke consumptie: cellulose, zetmeel, mest, als grondstof voor de chemische industrie, of eventueel als energiebron.
Afbeelding van Fascinating waarin de vier pijlers staan

Groningen biedt niet alleen beschikbare landbouwgrond, maar ook een grootschalige industriële infrastructuur voor de verwerking van biomassa. Tel daarbij op de beschikbaarheid van duurzame energie, hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie, en de uitkomst is compleet: Groningen heeft een unieke combinatie van alle benodigde ingrediënten om de toekomst van de landbouw te schrijven.

Dit innovatieve project omvat de hele keten van boer tot consument, zet in op duurzame en hoogwaardige eiwitten, levert een positieve bijdrage aan biodiversiteit en natuur en betekent toekomstperspectief voor boeren.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
AVEBE, Friesland Campina, Cosun Beet Company, Agrifirm, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, LTO Noord, Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen
Projectbudget
€ 20.100.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 10.050.000