Direct naar hoofdinhoud
Schets van het project Fascinating waarin circulaire landbouw is verbeeld
Projectinformatie

Aanvrager:
Provincie Groningen
Partners:
AVEBE,
Friesland Campina,
Cosun Beet Company,
Agrifirm,
UMCG,
Rijksuniversiteit Groningen,
LTO Noord,
Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen
Bijdrage:
€ 10.050.000,- excl. btw
Programma:
Provinciaal programma

Het doel van het Fascinating programma is de hoogst mogelijk nutritionele waarde te leveren binnen een natuurinclusief, duurzaam en circulair landbouwsysteem. Dit systeem heeft een gesloten stikstofsysteem en is vrij van CO2-uitstoot. Hiervoor is een eiwittransitie nodig en een nieuwe manier van kijken naar waarde. We kunnen meer waarde halen uit voeding, teruggeven aan de natuur en inbrengen in de economie door efficiënter om te gaan met de grondstof eiwit. Fascinating is een open test- en innovatieprogramma dat bedrijven, de landbouwsector, kennisinstellingen en de gemeenschap met elkaar verbindt om dit gemeenschappelijke doel te behalen.

Meerwaarde voor voeding, natuur en economie
Het Fascinating programma werkt aan 4 pijlers:

 1. Gezonde en gebalanceerde voeding:
  we maken de stap van kwantiteit naar kwaliteit. Hoe kunnen we een gezond dieet vertalen naar ons landbouwsysteem? Wat zijn de verwachtingen van de consument?
 2. Duurzame productie van nutritionele gewassen:
  we drukken kwaliteit uit in nutritionele en economische waarde. Hoe brengen we de productie van voeding in balans met de natuur, zonder CO2– of stikstofuitstoot?
 3. Energie-efficiënte en duurzame verwerking:
  met de huidige verwerkingsprocessen raken we veel nutriënten en de natuurlijke matrix van de gewassen kwijt. Die willen we behouden door bestaande technologieën te upgraden en nieuwe technologieën te ontwikkelen.
 4. Non-food toepassing van reststroom:
  na verwerking van landbouwproducten heb je nog een grote reststroom die je niet kan gebruiken voor menselijke of dierlijke consumptie: cellulose, zetmeel, mest, als grondstof voor de chemische industrie, of eventueel als energiebron.
Afbeelding van Fascinating waarin de vier pijlers staan

Groningen biedt niet alleen beschikbare landbouwgrond, maar ook een grootschalige industriële infrastructuur voor de verwerking van biomassa. Tel daarbij op de beschikbaarheid van duurzame energie, hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie, en de uitkomst is compleet: Groningen heeft een unieke combinatie van alle benodigde ingrediënten om de toekomst van de landbouw te schrijven.

Dit innovatieve project omvat de hele keten van boer tot consument, zet in op duurzame en hoogwaardige eiwitten, levert een positieve bijdrage aan biodiversiteit en natuur en betekent toekomstperspectief voor boeren.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?