Kansrijke start

Extra aandacht en ondersteuning bieden aan aanstaande ouders, met de focus op een goede start van het kind, wat belangrijk is voor de verdere ontwikkeling.

Iedereen dezelfde start en kansen, ongeacht waar je wieg staat, daar richt Kansrijke Start zich op. Het programma helpt (aanstaande) kwetsbare ouders zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. De eerste 1.000 dagen van het kind zijn namelijk erg belangrijk. Zorgprofessionals, gemeenten, ziekenhuizen, verloskundigen en kraamorganisaties zetten zich in voor een kansrijke start van de nieuwe generatie. Want gezondheid voor, tijdens en na de geboorte bepaalt voor een deel de fysieke en mentale gezondheid op latere leeftijd.

Samenwerken, onderwijs en verbeteren

Kansrijke Start Provincie Groningen maakt zich onder andere hard voor samenwerking tussen gemeenten. Meerdere gemeenten in de provincie hebben een lokaal programma Kansrijke Start. Door verbinding te leggen kunnen ze van elkaar leren en goed geïnformeerde keuzes maken. Ook biedt Kansrijke Start onderwijs voor alle partners, zoals zorgprofessionals en verloskundigen, zodat zij op tijd hulp kunnen bieden aan ouders die dat goed kunnen gebruiken. Vaak gaat dit om ouders die leven in armoede. Kansrijke Start houdt de ervaringen van ouders en de effecten van de geboden hulp bij. Deze informatie wordt gedeeld om van te leren en te verbeteren.

De doelgroep bereiken

Het project zit nu nog in de voorbereidende fase. Via onder andere alle gemeenten, verloskundigenpraktijken, consultatiebureaus en verschillende onderwijsinstellingen in de provincie gaat het programma haar doelgroep bereiken. Ook wordt er waarschijnlijk een website ontwikkeld waar bezoekers informatie over het Kansrijke Start Provincie Groningen en contactpersonen kunnen vinden.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Kraamzorgorganisaties Groene Kruis, Verloskundig Samenwerkingsverband UMCG ‘Stad en Ommeland, Verloskundig Samenwerkingsverband Martini ‘Geboort Groep’, Verloskundig samenverkingsverband OZG, ZorgAdvies, Menzis, GGD Groningen, Consortium ZeGNN, Huisartsen, Goede en Kansrijke Start Veenkoloniën, Impology
Projectbudget
€ 1.638.025
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 695.860