Testrit met de waterstoftrein

Pilot Waterstoftrein

Een pilot met waterstoftreinen om aan te tonen dat deze hetzelfde rijden als de huidige dieseltreinen en uit te zoeken hoeveel waterstof er nodig is per kilometer.

Met de pilot Waterstoftrein moet worden aangetoond dat treinen goed op waterstof kunnen rijden en dat deze treinen hetzelfde rijden als de huidige dieseltreinen. Daarnaast geeft de pilot een duidelijk praktijkvoorbeeld van hoeveel waterstof per gereden kilometer nodig is. Op deze manier kan goed in beeld gebracht worden hoeveel waterstof er voor alle treinen in Groningen nodig is. Bovendien is het een voorbeeld voor heel Nederland.

Aanschaf tien nieuwe treinen

De test wordt uitgevoerd zodat er ook een besluit kan worden genomen over de aanschaf van tien nieuwe treinen voor Veendam naar Stadskanaal en van Groningen naar Bremen. Onderwerpen die onder andere in de pilot naar voren komen zijn:

  1. Informatie verzamelen over de rijkarakteristieken van een waterstoftrein ten opzichte van een dieseltrein.
  2. Informatie verzamelen over het verbruik van waterstof ten opzichte van diesel.
  3. Informatie verzamelen over het aantal keer tanken dat nodig is op een dag ten opzichte van een dieseltrein.

Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Arriva, ProRail, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Holthausen, provincie Fryslân, Dekra, Veiligheidsregio Noord-Nederland
Projectbudget
€ 500.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 302.500