landschap Groningen met fietsers
Fotografie: Stella Dekker Fotografie

Groningen als bewuste bestemming: impuls vrijetijdseconomie en gebiedsontwikkeling

Het laten groeien van de vrijetijdseconomie en het stimuleren van gebiedsontwikkeling in Groningen.

De vrijetijdseconomie is van grote waarde voor Groningen. Deze economie zorgt voor inkomsten en werkgelegenheid, en daarmee voor welvaart, leefbaarheid en kwaliteit van leefomgeving. Ook verbindt de vrijetijdseconomie sectoren als mobiliteit, natuur en landschap, klimaat, kunst en cultuur, erfgoed, sport en onderwijs.

Vrijetijdsondernemers

Nu zijn in onze provincie vrijetijdsondernemers nog onvoldoende verenigd en is er nauwelijks sprake van gebiedsontwikkeling in relatie tot de vrijetijdssector. Dit terwijl de vrijetijdssector juist stimulerend kan werken voor gebiedsontwikkeling.

Het project

Het project ‘Groningen als Bewuste Bestemming, Impuls Vrijetijdseconomie en Gebiedsontwikkeling’ bevordert op twee manieren een succesvolle gebiedsontwikkeling:

  1. Stimuleren van samenwerkende netwerken
    Succesvolle gebiedsontwikkeling wordt alleen bereikt als overheden, ondernemers, landschapsorganisaties, culturele instellingen en anderen elkaar kennen, weten te vinden en samen plannen gaan ontwikkelen.
  2. Creëren van ontwikkelde toeristische ecosystemen met Groningse identiteit
    Toeristische ecosystemen zijn fysiek aanwijsbare plekken waar het toeristisch-recreatieve aanbod, infrastructuur, cultuur, erfgoed en natuur op een logische, herkenbare manier bij elkaar komen.

Bijzonder DNA

Het project ‘Groningen als Bewuste Bestemming, Impuls Vrijetijdseconomie en Gebiedsontwikkeling’ wil meer toeristen en inwoners laten ervaren hoe bijzonder het DNA van Groningen is. Door ondernemers in de vrijetijdssector te ondersteunen zorgt het project voor groei en ontwikkeling van de vrijetijdseconomie en draagt het bij aan gebiedsontwikkeling. Dit heeft een positief effect op de brede welvaart en een positief imago van Groningen.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Economic Board Groningen, Het Waddenfonds
Projectbudget
€ 650.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 325.000
Projectnieuws