Pilot Leven Lang Leren

Voor de energietransitie vijftig nieuwe werknemers bijscholen en veertig werkzoekenden opleiden in de technische installatiebranche en de bouw.

De pilot Leven Lang Leren voor de energietransitie is bedoeld om structureel iets te doen aan het personeelstekort bij bedrijven in de technische installatiebranche en de bouw. Er worden vijftig werknemers bijgeschoold voor de energietransitie. Zij leren nieuwe technieken, krijgen digitale kennis en vaardigheden.

Opleiden van werkzoekenden

Daarnaast worden er veertig werkzoekenden opgeleid. Zij krijgen als zij-instromer een baan in de technische installatiebranche en de bouw. Het gaat hier om mensen die laagopgeleid en laaggeletterd zijn of een taalachterstand hebben. De helft van deze mensen zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
SER Noord Nederland, OTIB en Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Werk in Zicht
Projectbudget
€ 692.500
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 340.000