De pilot Leven Lang Leren voor de energietransitie is bedoeld om structureel iets te doen aan het personeelstekort bij bedrijven in de technische installatiebranche en de bouw. Er worden vijftig werknemers bijgeschoold voor de energietransitie. Zij leren nieuwe technieken, krijgen digitale kennis en vaardigheden.

Opleiden van werkzoekenden

Daarnaast worden er veertig werkzoekenden opgeleid. Zij krijgen als zij-instromer een baan in de technische installatiebranche en de bouw. Het gaat hier om mensen die laagopgeleid en laaggeletterd zijn of een taalachterstand hebben. De helft van deze mensen zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus.