Rode trekker ploegt land om.

Natuurinclusieve akkerbouw Groningen

Een nieuwe manier van landbouw om boerenbedrijven te versterken en gezonde voeding te produceren waarbij rekening wordt gehouden met een rijke leefomgeving.

Dit project is een onderdeel van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland. Boeren kunnen nieuwe vormen van landbouw inzetten om hun bedrijf te versterken en gezonde voeding te produceren in een landschap dat rijk is aan insecten, vogels en andere dieren. Dit ondersteunt het doel van de Regiodeal; duurzame landbouw dat bijdraagt aan de economie, topvoedsel produceert en zorgt voor een rijke leefomgeving in Noord-Nederland.

Vier verschillende gebieden

Het Groningse deel van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw concentreert zich op natuurinclusieve akkerbouw in vier verschillende gebieden, namelijk: Noordelijke Kleischil, Oldambt, Veenkoloniën en Westerwolde. Voor deze vier gebieden wordt een kwaliteitsbeeld opgesteld via een interactief proces. De kracht en kwaliteit van de gebieden wordt op deze manier in kaart gebracht. Ze variëren in grondsoort, landschap en wat er geteeld kan worden.

Vijf proeftuinen

De voortdurende verlaging van de prijs van producten schaadt de natuur en uiteindelijk de sector zelf. Daarom worden er vijf regionale proeftuinen opgezet waar maatregelen worden getest die bijdragen aan versterking van de biodiversiteit, verbetering van het economisch rendement van de landbouw en een betere leefomgeving.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Provincie Friesland, Provincie Drenthe
Projectbudget
€ 6.560.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.850.000