Jongerenwerk+

Het versterken van het huidige jongerenwerk om ervoor te zorgen dat jongeren opgroeien tot kansrijke en weerbare volwassenen.

Het doel van het project Jongerenwerk+ is om kwetsbare jongeren op te laten groeien tot kansrijke en weerbare volwassenen. Gemeente Midden-Groningen doet dit door het huidige jongerenwerk, voor jongeren van 12 tot 27 jaar, te versterken. Een plus op het jongerenwerk.

Kwetsbare jongeren

Volgens het Nederlands Jeugdinstituut dat een onderzoek uitvoerde in 2019 is gemiddeld 15% van de jongeren kwetsbaar. Voor hen is het lastig om een stabiele startpositie op de arbeidsmarkt en in de samenleving te bemachtigen. Veel kwetsbare jongeren vind je bij voortijdige schoolverlaters, jongeren met een geschiedenis in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, jongeren met jeugdhulp en jongeren met een bijstandsuitkering. Tot 18 jaar wordt er onder jongeren veel gebruikgemaakt van jeugdzorg, er is veelal sprake van verschillende problemen zoals schulden, verslaving of werkloosheid.

Wat doen de jongerenwerkers?

Jongerenwerkers zijn regelmatig in contact met de jongere. Op deze manier worden problemen en risico’s op tijd opgemerkt. Daarbij begeleiden ze de jongeren bij belangrijke veranderingen in het leven, zoals de overgang van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs tot van thuis wonen naar zelfstandig wonen. Ook zorgen ze voor een steun-netwerk in eigen omgeving.


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Kwartier Zorg & Welzijn, Kredietbank Midden-Groningen
Projectbudget
€ 2.750.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.500.000