Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeeldingen van twee jonge vrouwen die aan het studeren zijn achter hun laptop

Jongerenwerk+

Het versterken van het huidige jongerenwerk om ervoor te zorgen dat jongeren opgroeien tot kansrijke en weerbare volwassenen.

Het doel van het project Jongerenwerk+ is om kwetsbare jongeren op te laten groeien tot kansrijke en weerbare volwassenen. Gemeente Midden-Groningen doet dit door het huidige jongerenwerk, voor jongeren van 12 tot 27 jaar, te versterken. Een plus op het jongerenwerk.

Kwetsbare jongeren
Volgens het Nederlands Jeugdinstituut dat een onderzoek uitvoerde in 2019 is gemiddeld 15% van de jongeren kwetsbaar. Voor hen is het lastig om een stabiele startpositie op de arbeidsmarkt en in de samenleving te bemachtigen. Veel kwetsbare jongeren vind je bij voortijdige schoolverlaters, jongeren met een geschiedenis in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, jongeren met jeugdhulp en jongeren met een bijstandsuitkering. Tot 18 jaar wordt er onder jongeren veel gebruikgemaakt van jeugdzorg, er is veelal spraken van verschillende problemen zoals schulden, verslaving of werkloosheid.

Wat doen de jongerenwerkers?
Jongerenwerkers zijn regelmatig in contact met de jongere. Op deze manier worden problemen en risico’s op tijd opgemerkt. Daarbij begeleiden ze de jongeren bij belangrijke veranderingen in het leven, zoals de overgang van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs tot van thuis wonen naar zelfstandig wonen. Ook zorgen ze voor een steun-netwerk in eigen omgeving.


Dit project maakt deel uit van gemeente Midden-Groningen:

‘Hart voor Midden-Groningen’ is de titel van het lokaal programma voor de gemeente Midden-Groningen.  Het programma verbeterd de leefbaarheid en geeft perspectief voor de toekomst. In samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn ongeveer 45 projecten benoemd die de gemeente de komende tien jaar gaat uitvoeren. Voor dit lokale programma is 55 miljoen euro…

Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Partners
ZonMW, Onderzoeksbureau Breuer & Intraval, Kredietbank Midden-Groningen
Projectbudget
€ 2.750.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.500.000

Meer projecten van gemeente Midden-Groningen: