Ondersteuning aan het dorpsproces

Ondersteuning door professionals op het gebied van individuele hulpverlening en het behoud van de sociale samenhang.

In de kern van Overschild wordt ongeveer 80% van de huizen gesloopt en de rest wordt zwaar bouwkundig versterkt. Met de toekenning vanuit Nationaal Programma Groningen worden meerdere professionals ingezet. Deze professionals zijn nodig voor ondersteuning, zowel tijdens als na de versterkingsoperatie. Ze richten zich op individuele hulpverlening (sociaal team) en het behoud van de sociale samenhang (opbouwwerker). Daarbij richt een dorpsbouwmeester zich op een nieuw bestemmingsplan. Doordat Overschild volledig herbouwd wordt kunnen recreatievoorzieningen, cultureel erfgoed, openbare ruimte ook opnieuw gestructureerd worden.

Hierdoor kunnen de Schildjers op een zo goed mogelijke manier begeleid worden tijdens de transformatie van hun dorp. Het gaat hierbij nadrukkelijk om zaken die voortkomen uit en aansluiten op het door het dorp zelf opgestelde witboek en de dorpsvisie.

WETHOUDER ANJA WOORTMAN

Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Bijdrage aan ambities
Projectbudget
€ 1.240.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.170.800