Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeeldingen van twee personen die door het park lopen

Bevordering van sociale veerkracht

Mensen met ingewikkelde problemen meer sociale weerstand bieden door hen met behulp van familie, de buurt of een vrijwilligersorganisatie te laten zien wat er wel goed gaat.

Met dit project wil gemeente Midden-Groningen mensen met ingewikkelde problemen meer sociale weerstand bieden. Deze hulp komt uit hun eigen omgeving. Denk hierbij aan problemen als armoede, opvoedproblemen en psychosociale problemen. Door deze hulp hebben mensen minder professionele zorg en ondersteuning nodig.

Wat houdt het project in
Dit doet de gemeente door mensen en hun omgeving te laten zien wat wel kan en wat goed gaat. Zij zoeken zelf naar oplossingen en nemen samen de verantwoordelijkheid. Zij doen dit met hulp van familie, de buurt, welzijnswerk of andere vrijwilligersorganisaties. Het gaat om verantwoordelijkheid nemen en de ondersteunende kring rondom mensen groter maken.

Wie helpen bij dit project
De sociale teams van de gemeente helpen de gezinnen om zelf te werken aan het herstel en het oplossen van de problemen.

Welke groep betreft het in Midden-Groningen
De totale omvang van de groep schatten we op ca. 600 inwoners (complexe jeugdhulp en OGGz-doelgroep samen). In dit 3-jarige project richten we ons op tenminste 120 inwoners/gezinnen van deze groep (ca. 20%)


Dit project maakt deel uit van gemeente Midden-Groningen:

‘Hart voor Midden-Groningen’ is de titel van het lokaal programma voor de gemeente Midden-Groningen.  Het programma verbeterd de leefbaarheid en geeft perspectief voor de toekomst. In samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn ongeveer 45 projecten benoemd die de gemeente de komende tien jaar gaat uitvoeren. Voor dit lokale programma is 55 miljoen euro…

Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Partners
Amsterdam UMC
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 700.000

Meer projecten van gemeente Midden-Groningen: