Man en vrouw in gesprek

Bevordering van sociale veerkracht

Mensen met ingewikkelde problemen, denk aan problemen als armoede, opvoedproblemen en psychosociale problemen, meer sociale veerkracht bieden door hen te laten zien wat zij zelf kunnen en wat wel goed gaat.

Met dit project wil gemeente Midden-Groningen mensen met ingewikkelde problemen meer sociale veerkracht bieden. Centraal in dit project staat de veerkracht en vitaliteit van de mensen zelf en wat mensen zelf kunnen samen met hun omgeving. Door deze hulp hebben mensen minder professionele zorg en ondersteuning nodig.

Wat houdt het project in

In dit project is er aandacht voor veerkracht en vitaliteit van mensen. Het project richt zich op wat wél goed gaat, wat mensen zelf kunnen en wat zij samen met hun netwerk kunnen doen om ervaren problemen en moeilijkheden aan te pakken. Het gaat om het stimuleren van eigenaarschap en zeggenschap van mensen en de kring rondom mensen groter maken. Wat wil je, wat kun je zelf, wat en wie heb je daarbij nodig? Vragen die voor veel mensen vanzelfsprekend zijn, maar voor deze groep inwoners niet (meer).

Wie helpen bij dit project

De sociale teams van de gemeente helpen de gezinnen om zelf te werken aan het herstel en het oplossen van de problemen.

Welke groep betreft het in Midden-Groningen

De totale omvang van de groep schatten we op ca. 600 inwoners (complexe jeugdhulp en OGGz-doelgroep samen). In dit 3-jarige project richten we ons op tenminste 120 inwoners/gezinnen van deze groep (ca. 20%)


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Amsterdam UMC, Kwartier Zorg en Welzijn
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 700.000