Buurtbewoners kijken naar een bord met de vernieuwingsplannen voor Hoogezand-Noord

Wijkvernieuwing Noorderpark

De herstructurering van Hoogezand-Noord om het aanzicht en de leefbaarheid te vergroten.

Gemeente Midden-Groningen wil het Noorderpark voorbereiden op de toekomst. Ze willen de wijk aantrekkelijker maken met nieuwe vormen van wonen en werken. Maar ook door meer mogelijkheden te bieden voor ontspanning en vrijetijdsactiviteiten. 

Met het project wil de gemeente verschillende doelen bereiken:

  • Een leefbare en groene wijk met een toekomstbestendige woningvoorraad.
  • Een aantrekkelijke entree van de A7 tot aan het centrum (Stadshart).
  • Transformatie van een verouderd en problematisch bedrijventerrein naar een multifunctionele ‘stadsboulevard’.

In de opgavenkaart op deze pagina van de gemeente Midden-Groningen  zie je in één oogopslag wat de plannen voor de wijk zijn.

On Tour


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Lefier, Woningstichting Groninger Huis
Projectbudget
€ 17.695.623
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 9.010.983