Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van een straat in Hoogezand-Noord

Herstructurering Hoogezand-Noord

De herstructurering van Hoogezand-Noord om het aanzicht en de leefbaarheid te vergroten.

Gemeente Midden-Groningen wil met het project Herstructurering Hoogezand-Noord de wijk voorbereiden op de toekomst. Nieuwe vormen van wonen, werken, voorzieningen en recreatie moeten het aanzicht en de leefbaarheid in Hoogezand vergroten.

Met het project wil de gemeente verschillende doelen bereiken:

  • Een leefbare en groene wijk met een toekomstige woningvoorraad.
  • Een aantrekkelijke entree van de A7 tot aan het centrum (Stadshart.
  • Transformatie van een verouderd en problematisch bedrijventerrein naar een multifunctionele ‘stadsboulevard’.

Dit project maakt deel uit van gemeente Midden-Groningen:

‘Hart voor Midden-Groningen’ is de titel van het lokaal programma voor de gemeente Midden-Groningen.  Het programma verbeterd de leefbaarheid en geeft perspectief voor de toekomst. In samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn ongeveer 45 projecten benoemd die de gemeente de komende tien jaar gaat uitvoeren. Voor dit lokale programma is 55 miljoen euro…

Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Partners
Lefier, Woningstichting Groninger Huis
Projectbudget
€ 3.645.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.510.750

Meer projecten van gemeente Midden-Groningen: