Direct naar hoofdinhoud
Terug naar projectenoverzicht

Jongeren pitchen voor hun cultuurprojecten

Decoratieve afbeelding van een concert
Projectinformatie

Aanvrager:
Gemeente Midden-Groningen
Partners:
Biblionet Groningen,
Landgoed Fraeylemaborg,
Kwartier Zorg en Welzijn,
Theater- en kunstwerkplaats Kielzog,
Groninger Landschap,
Culturele Compagnie
Bijdrage:
€ 250.000,-
Programma:
Lokaal programma

Veel jongeren vinden dat er in hun eigen omgeving te weinig te beleven valt en trekken naar de stad Groningen voor hun plezier en cultuurbeleving. Met dit project wil de gemeente Midden-Groningen het leefklimaat van jongeren verbeteren door hen de kans te bieden om cultuurprojecten op te zetten voor en door jongeren. Daarmee ontwikkelen ze tegelijkertijd het organisatievermogen van zichzelf en bouwen ze kennis en ervaring op. Jongeren kunnen pitchen voor projecten die ze zelf willen gaan uitvoeren. Hierbij worden ze ondersteund en begeleid door professionals van uiteenlopende (culturele) aard.

Bedenken én uitvoeren
De ingebrachte ideeën moeten in verband staan met cultuur, erfgoed en/of cultuurhistorie en natuur van Midden-Groningen. Monumenten, verhalen, het landschap, plekken met een eigen geschiedenis. Deze formule biedt pitchwinnaars geld en een expert om een goed idee ook echt uit te voeren. Zo wordt erfgoed en geschiedenis van ons allemaal en komen de cultuurorganisaties in contact met jeugd en jongeren op een originele manier.

Vaardigheden ontwikkelen
Naast het uiteindelijke resultaat van de uitvoering van het project, gaat het hier ook om talentontwikkeling van jongeren, die door het zelfstandig organiseren hun kwaliteiten en vaardigheden kunnen inzetten en ontwikkelen. Op de achtergrond worden ze gecoached door professionals uit organisaties, die zelf zo ook weer leren van de manier waarop jongeren te werk gaan en hun creativiteit gebruiken.

Afname trek van jongeren uit Midden-Groningen
Met de opgedane vaardigheden, netwerk en kennis kunnen de deelnemende jongeren voor zichzelf in de toekomst verder met activiteiten-organisatie op allerlei terrein en in hun werkzame loopbaan. Ook is het de bedoeling om de trek uit Midden-Groningen onder jongeren te laten afnemen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?