Terug naar projectenoverzicht

Kwaliteitsverbetering Foxholstermeer

Projectinformatie
Status: In uitvoering Aanvrager: Gemeente Midden-Groningen Partners: Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol, Belangenvereniging Foxholstermeer, Sportvisserij Groningen-Drenthe, Ecologisch adviesbureau Dillerop natuuradvies Locatie: Foxhol Bijdrage: € 93.115,- excl. btw Thema: Leefbaarheid Meer informatie

Bewoners en belangenorganisaties hebben zich, samen met de gemeente zeer actief ingezet om onder andere de recreatieve en ecologische waarden van het Foxholstermeer te verbeteren. De gemeente Midden-Groningen wil met dit project het gebied weer onderdeel laten worden van de samenleving in Foxhol.

Bewoners- en belangenorganisaties worden steeds nadrukkelijker betrokken bij het beheer en inrichting van hun leefomgeving. Het Foxholstermeer is een goed voorbeeld van samenwerking van bewoners en belangenorganisaties. Plannen voor beheer zijn namelijk bij bewoners tot stand gekomen.

Ondanks de nabijheid van de openbare weg en het spoor, heerst er bij het Foxholstermeer een zekere mate van rust. Door de ligging is het een mooie plek om kennis te maken met de natuur. Dit geldt ook voor de kinderen van de school in Foxhol die hier natuureducatie kunnen krijgen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?