Sfeerbeeld van het Foxholstermeer in de zomer.

Kwaliteitsverbetering Foxholstermeer

Het verbeteren van de recreatieve en ecologische waarden van het Foxholstermeer.

Bewoners en belangenorganisaties hebben zich, samen met de gemeente zeer actief ingezet om onder andere de recreatieve en ecologische waarden van het Foxholstermeer te verbeteren. De gemeente Midden-Groningen wil met dit project het gebied weer onderdeel laten worden van de samenleving in Foxhol.

Bewoners- en belangenorganisaties worden steeds nadrukkelijker betrokken bij het beheer en inrichting van hun leefomgeving. Het Foxholstermeer is een goed voorbeeld van samenwerking van bewoners en belangenorganisaties. Plannen voor beheer zijn namelijk bij bewoners tot stand gekomen.

Ondanks de nabijheid van de openbare weg en het spoor, heerst er bij het Foxholstermeer een zekere mate van rust. Door de ligging is het een mooie plek om kennis te maken met de natuur. Dit geldt ook voor de kinderen van de school in Foxhol die hier natuureducatie kunnen krijgen.


Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol, Belangenvereniging Foxholstermeer, Sportvisserij Groningen-Drenthe, Ecologisch adviesbureau Dillerop natuuradvies
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 112.669